Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osasto hakee osastonjohtajaa vakituiseen virkasuhteeseen.

Arkisto- ja tietopalvelut -osasto kartuttaa ja ylläpitää kansallisia arkeologisia-, kirjasto- ja kuvakokoelmia, tuottaa tietopalveluja ja huolehtii kokoelmien ja aineistojen käytettävyydestä ja saatavuudesta, osallistuu näyttelytoimintaan, vastaa Museoviraston arkistosta, kirjaamosta ja niihin liittyvistä viranomaispalveluista ja sähköisestä asianhallinnasta. Osasto vastaa tietojärjestelmistä, digitalisaation edistämisestä, Museoviraston ICT-infrastruktuurista, Museoviraston kuvauspalveluista.

Osaston tehtävänä on kulttuuriperintöalan digitalisaation ja tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen ja ohjaus. Osasto osallistuu kulttuuriperintöalan tutkimusinfrastruktuurin luomiseen, tukee museoiden tietojärjestelmien kehitystä valtakunnallisesti sekä huolehtii toimialaansa kuuluvien tehtävien ohjeistamisesta Museovirastossa ja kulttuuriperintöalalla. Lisäksi osasto vastaa virkatyönä ja tilauksesta tehtävien arkeologisten kenttätutkimusten järjestämisestä ja suorittamisesta.

Osastonjohtaja vastaa osaston toiminnan tehokkuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta, sen tuottamien suoritteiden laadusta sekä henkilöstöjohtamisesta. Osastonjohtaja valmistelee toimialaansa koskevat strategiat, suunnitelmat, lausunnot, päätökset, osaston ja yksikön talousarvion ja tulostavoitteet sekä vastaa johdettavanaan olevan osaston kansainvälisestä yhteistyöstä kansainvälisen strategian ohjaamalla tavalla.

Osastonjohtajan tehtäviin kuuluvat myös muut Museoviraston työjärjestyksessä määrätyt asiat. Lisäksi osastonjohtaja osallistuu viraston tiedolla johtamisen kehittämiseen. Osastonjohtaja on Museoviraston johtoryhmän jäsen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Museoviraston osastonjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys yksikön toimialaan kuuluviin tehtäviin (valtioneuvoston asetus Museovirastosta 407/2002).

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi: erinomainen suullinen, kirjallinen ja ymmärtäminen
Ruotsi: tyydyttävä suullinen, kirjallinen ja ymmärtäminen

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys
(turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Kelpoisuusedellytysten lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista kehittämisotetta sekä sujuvaa esiintymis- ja neuvottelutaitoa. Johtoryhmän jäsenenä edellytämme aktiivista ja rakentavaa johtoryhmätyöskentelyä.

Eduksi katsotaan monipuolinen kielitaito ja valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä täytetään 1.1.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 22.10.2021 klo 15.00
ID: 29-329-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Tehtävä on työnantajavirka, jonka kokonaispalkkauksesta sovitaan erikseen.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tiina Merisalo
Pääjohtaja
0295 33 6002
tiina.merisalo@museovirasto.fi

tiedustelut ke 13.10. klo13–14, ma 18.10. klo15–16

Toimipiste

Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Museoviraston kokoelma- ja tietopalvelut

Haemme Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osaston Tiedonhallinta-yksikköön ICT-päällikköä vakituiseen virkasuhteeseen 1.12.2021 alkaen.

Tiedonhallinta-yksikkö kehittää Museoviraston tiedonhallintaa ja yleistä digitalisaatiota sekä osallistuu kulttuuriperintöalan digitalisaation ja digitaalisen saatavuuden kansalliseen kehittämiseen. Yksikkö vastaa tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurista Museovirastossa sekä osallistuu asiantuntijana toimialansa yhteistyöhön sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yksikkö vastaa Museoviraston ICT-infrastruktuurin toiminnasta sekä tietoturvasta ja tukee Museoviraston muita yksiköitä niiden omistamien tietojärjestelmien suunnittelussa, hankinnassa, kehittämisessä ja ylläpidossa. Yksikkö on vastuussa myös Valtorilta tilattavien palveluiden, kuten lähituen, koordinoinnista.

ICT-päällikkö vastaa Museoviraston ICT-infrastruktuurin ja prosessien yleisestä hallinnasta, aktiivisesta kehittämisestä ja integroimisesta valtionhallinnon keskitettyihin ICT-palveluihin. Tehtävässä huolehditaan viraston teknisen arkkitehtuurin kehittämisestä ja dokumentoinnista, laite- ja ohjelmistoratkaisuista, teknisestä tietoturvasta, sisäisen ICT-tukipalvelun ohjaamisesta sekä tiedonhallinnan erityisen vaativista asiantuntijatehtävistä. Tehtävässä yhdistyvät ratkaisusuunnittelu ja osallistuminen ratkaisujen käytännön toimeenpanoon.

Tehtävän kannalta olennaista osaamista on tietoliikenne (palomuuri, VPN, langalliset ja langattomat verkkotekniikat), laiteympäristön (mm. palvelimet, tallennusjärjestelmät, työasemat, puhelimet, tulostusjärjestelmä), järjestelmien (mm. Microsoft-palvelimet ja niihin liittyvät tuotteet Azure, Office 365, sekä VMware), tietoturvan ja käyttäjähallinnan tuntemus.

Ajokortti katsotaan hakijalle eduksi.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulu- tai AMK-tutkinto ja/tai työelämässä hankittu osaaminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä erilaisiin tiedonhallinnan prosesseihin ja järjestelmiin sekä kykyä soveltaa näitä Museoviraston toimintatarpeisiin ja arvioida ICT-kehittämisen taloudellista vaikutusta. Lisäksi edellytetään hyvää yhteistyökykyä, valmiuksia tehokkaaseen projektinhallintaan sekä kehittämisotetta.

Luemme eduksi verkkoviestinnän ratkaisujen tuntemuksen, tietokanta- ja järjestelmäkehittämisen kokemuksen ja/tai paikkatieto-osaamisen.

Monipuolinen kielitaito, ja perehtyneisyys valtionhallintoon ja viraston toimialaan ja kulttuuriperintöalan tiedonhallinnan toimintaympäristöön, prosesseihin ja järjestelmiin luetaan myös eduksi.

Toivomme hakijalta selkeää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä suomeksi, eduksi katsotaan englannin ja ruotsin kielen hyvä taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä täytetään 1.12.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 21.10.2021 klo 15.00
ID: 29-328-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3 254,34 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Pirjo Hamari
Osastonjohtaja
0295 33 6005
pirjo.hamari@museovirasto.fi

Toimipiste

Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki