Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Museovirasto tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä kulttuuriperinnön ja museoalan ammattilaisille.

Suomen kansallismuseo on kansallinen kulttuurihistorian museo, joka kartuttaa ja ylläpitää maamme laajimpia kulttuurihistorian kokoelmia. Suomen kansallismuseo edistää toiminnallaan kulttuuriperinnön tutkimusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti sekä toimii ja verkostoituu myös kansainvälisellä tasolla. Suomen kansallismuseo tuottaa merkittävää ohjelmatoimintaa, suuntaa palveluitaan laajalle yleisöpohjalle ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa - Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Hvitträsk, Louhisaari, Langinkoski, Vankila, Olavinlinna ja Hämeen linna.

Tehtävän kuvaus

Haemme konservaattoria Suomen merimuseoon määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 14.2.–31.12 2022.

Kokoelmakeskuspalvelut-yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon esinekokoelmien säilytyksestä, laiva- ja venekokoelmien ylläpito- ja restaurointityöstä sekä Suomen merimuseon kokoelmien konservoinnista. Yksikkö tarjoaa myös muille museoille ja toimijoille kokoelmien säilytyspalvelua. Strategian mukaisesti pidämme huolta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, edistämme kulttuuriperinnön käyttöä ja teemme asiat yhdessä.

Konservaattorin tehtäviin kuuluvat Suomen merimuseon kokoelmien hoitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät ja esinelogistiikka, ennaltaehkäisevän konservoinnin prosessien hoitaminen sekä näyttelytoimintaan ja kokoelmalainoihin liittyvät tehtävät. Konservaattori toimii vene- ja laivamestarin työparina vene- ja laivakokoelmien hoidossa ja ylläpidossa sekä niiden näyttelytoimintaan liittyvissä tehtävissä. Kevään 2022 aikana työssä painottuvat Majakkalaiva Kemin restaurointiprojekti ja näyttelyn avaamiseen liittyvät kokoelmatyöt.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävään antavat konservaattorin tutkinto ja kokemus kokoelmien käsittelystä, ennaltaehkäisevän konservoinnin prosesseista, kokoelmahallintaohjelmien käytöstä sekä kokemus kuntotarkastusten tekemisestä ja näyttelytoiminnasta. Työhön kuuluu myös osallistuminen yksikön töiden suunnitteluun ja prosessien kehittämiseen. Konservaattori tekee myös yhteistyötä Kymenlaakson museon kanssa.

Työssä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, ATK-taitoja sekä kykyä toimia ryhmässä.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa. Tyydyttävä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022. Määräaikaisuuden syy on palvelussuhteen sijaisuus.

Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko

Tehtävä täytetään 14.2.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 28.1.2022 klo 15.00

ID: 29-6-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Toimen tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2510,24 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Heidi Rajala
intendentti
0295 33 6502
heidi.rajala@kansallismuseo.fi

Toimipiste

Suomen merimuseo, Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99 A
48100 Kotka

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Suomen kansallismuseo on kansallinen kulttuurihistorian museo, joka kartuttaa ja ylläpitää maamme laajimpia kulttuurihistorian kokoelmia. Suomen kansallismuseo edistää toiminnallaan kulttuuriperinnön tutkimusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti sekä toimii ja verkostoituu myös kansainvälisellä tasolla. Suomen kansallismuseo tuottaa merkittävää ohjelmatoimintaa, suuntaa palveluitaan laajalle yleisöpohjalle ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa - Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Hvitträsk, Louhisaari, Langinkoski, Vankila, Olavinlinna ja Hämeen linna.

Tehtävän kuvaus

Haemme Suomen kansallismuseon kokoelmakeskuspalvelut -yksikköön konservaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 14.2.–31.12 2022 Kansallismuseon esinekokoelmien siirtoon Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle.

Kokoelmakeskuspalvelut-yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon esinekokoelmien säilytyksestä, laiva- ja venekokoelmien ylläpito- ja restaurointityöstä sekä Suomen merimuseon kokoelmien konservoinnista. Yksikkö tarjoaa myös muille museoille ja toimijoille kokoelmien säilytyspalvelua. Strategian mukaisesti pidämme huolta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, edistämme kulttuuriperinnön käyttöä ja teemme asiat yhdessä.

Tehtäviin kuuluvat pääasiassa taidekokoelmien käsittely, tuhohyönteistorjunta, pakkaaminen, kokoelmien hoitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät, ennaltaehkäisevän konservoinnin prosesseihin osallistuminen sekä kuntotarkastukset. Työ liittyy taidekokoelmiin, mutta voi sisältää myös muiden esineryhmien käsittelyä. Työssä tulee olla hyvä tuntemus taiteen pitkäaikaissäilytyksen periaatteista. Työhön kuuluu myös kokoelmahallintaohjelman ja logistiikkaohjelman käyttö, tunnistekuvaus, viivakooditus ja kokoelmalogistiikan ratkaisut. Konservaattori toimii osana tiimiä kokoelmien hoidossa ja ylläpidossa sekä säilytystilojen organisoinnissa. Konservaattori osallistuu siirtoprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.

Konservaattorin työpiste sijaitsee Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla, lisäksi työ voi sisältää satunnaisesti työskentelyä myös Museoviraston keskusvarastolla Orimattilassa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävään antavat konservaattorin tutkinto ja kokemus kokoelmien käsittelystä, ennaltaehkäisevän konservoinnin prosesseista, kokoelmahallintaohjelmien käytöstä sekä kokemus kuntotarkastusten tekemisestä ja kokoelmatyöstä. Työhön kuuluu myös osallistuminen yksikön töiden suunnitteluun ja prosessien kehittämiseen. Työssä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, ATK-taitoja sekä kykyä toimia ryhmässä.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa. Tyydyttävä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022. Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ.

Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko

Tehtävä täytetään 14.2.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 28.1.2022 klo 15.00

ID: 29-8-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Toimen tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2510,24 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Heidi Rajala
intendentti
0295 33 6502
heidi.rajala@kansallismuseo.fi

Toimipiste

Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskus
Kanervikkotie 4
01380 Vantaa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Haemme Museovirastoon kirjaajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.–31.12.2022. Tehtävä on sijaisuus.

Museoviraston kirjaamo kuuluu Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön. Yksikön tehtävänä on mm. Museoviraston asiakirjahallinnan kehittäminen ja ohjeistaminen, arkiston hallinta ja asiakaspalvelu sekä kirjaamotoiminta. Yksikkö vastaa myös Museoviraston arkeologisista kokoelmista sekä Museoviraston kirjastosta.

Kirjaajan tehtävänä on virastoon vireille tulevien asioiden rekisteröinti ja hallinta. Kirjaaja osallistuu kirjaamon toiminnan sekä asianhallintajärjestelmän kehittämiseen ja käytön tukeen. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietopalvelu ja päätearkistotehtävät kirjaamon osalta.

Sijaisuus voi jatkua myös vuosina 2023–2025 riippuen Museoviraston kokoelmien siirtohankkeen tilanteesta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ammattikorkeakoulu- tai opistotason tutkintoa, vähintään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa tai muuta asiakirjahallinnan vastaavaa koulutusta, laajaa kirjaamiskokemusta sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien käytöstä.

Lisäksi edellytetään aktiivista kehittämisotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme valtionhallinnon tuntemusta ja toivomme perehtyneisyyttä viraston toimialaan sekä sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Työaika: Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022. Määräaikaisuuden syy on sijaisuus.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 3.2.2022 klo 15.00

ID: 29-5-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 6 (2 285,16/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jutta Kuitunen
yli-intendentti
0295 33 6081
jutta.kuitunen@museovirasto.fi

Toimipiste

Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Haemme Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut -yksikköön tutkijaa (vedenalaisarkeologia) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 15.2.2022 – 31.1.2023.

Tutkija vastaa yksikön toiminta-alueen kulttuuriympäristön viranomaistoiminnan edellyttämistä tarkastuksista ja muista kenttätöistä vesiin liittyvän (arkeologisen) kulttuuriperinnön osalta. Hän osallistuu myös muuhun vesien kulttuuriperintöön liittyvään asiantuntija- ja viranomaistoimintaan. Hän osallistuu toiminta-alueellaan Museoviraston rekistereiden ja paikkatiedon ylläpidosta, täydentämisestä ja laadusta vedenalaisen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Tutkija vastaa osaltaan vedenalaisista tutkimuskaivauksista ja inventoinneista Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden edellyttämien periaatteiden mukaisesti. Hän osallistuu myös vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimus-, hoito- ja seurantamenetelmien kehittämiseen (ml. vedenalaiset puistot ja niiden kehittäminen) sekä Museoviraston tieteellisiin tutkimushankkeisiin.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä kulttuuriympäristön vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin, erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa sekä aktiivista kehittämisotetta, hyvää perehtyneisyyttä vedenalaiseen ja merenkulkuun liittyvään kulttuuriperintöön sekä perehtyneisyyttä meriarkeologiaan ja Museoviraston työalaan.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Lisäksi edellytetään esiintymis-, ilmaisu- ja neuvottelutaitoja sekä tietojärjestelmien tuntemusta. Hakijalla toivotaan olevan ajokortti. Tehtävä edellyttää matkustamista.

Eduksi luetaan alan jatko- ja täydennyskoulutus, täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen tai työkokemus sekä osoitettu kokemus hanke- ja kehittämistyöskentelystä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko

Tehtävä alkaa: 15.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.1.2023. Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 27.1.2022 klo 15.00

ID: 29-4-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 9 (3254,34 euroa/kk) mukaan. Lisäksi tehtävästä maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Petri Halinen
yli-intendentti
0295 33 6320
petri.halinen@museovirasto.fi

Toimipiste

Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Haemme Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastolle projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3.2022 alkaen. Tehtävä sijoittuu osastonjohtajan alaisuuteen. Tehtävä on määräaikainen ja kestää vähintään 31.12.2022. Tehtävää on mahdollista jatkaa enintään vuoden 2025 loppuun, jos hanke saa jatkorahoitusta.

Projektikoordinaattori vastaa osaltaan ARTI-osaston kokoelmien siirto- ja haltuunottohankkeen (SIHA) sujuvasta läpiviennistä. Hän vastaa hankkeen kokonaisbudjetista ja talousseurannasta sekä eri osahankkeiden aikataulujen seurannasta ja yhteensovittamisesta yhteistyössä yksiköiden päälliköiden kanssa.

Projektikoordinaattori seuraa osahankkeiden etenemistä ja toimii yhteyshenkilönä eri toimijoiden välillä sekä Museoviraston sisällä että muiden toimijoiden kanssa. Hän koordinoi hankkeen tarvitsemien tilojen käyttöä yhdessä Museoviraston Tilapalveluiden kanssa sekä osallistuu hankkeen yhteensovittamiseen Kokoelma- ja konservointikeskuksen toimintaan ja tiloihin. Hän vastaa sovituilta osin hankkeen ja osahankkeiden tarvitsemista hankinnoista ja kilpailuttamisesta sekä muuttojen koordinoinnista. Hän vastaa hankkeen viestinnästä yhdessä yksiköiden kanssa.

Tarvittaessa projektikoordinaattori osallistuu SIHA-hankkeeseen liittyviin kokoelmanhallintajärjestelmien kehittämiseen ja aineistojen konvertointien koordinointiin. Projektikoordinaattori vastaa hankkeen asiakirjahallinnasta, dokumentoinnista, raportoinnista ja projektikokousten järjestämisestä sovituilta osin.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulu- tai AMK-tutkinto ja työelämässä hankittu osaaminen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää järjestelmällisyyttä, tehokkuutta ja kokemusta prosessien laadukkaasta läpiviennistä. Hakijalta odotamme hyvää yhteistyökykyä, ratkaisukeskeisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä valmiuksia tehokkaaseen projektinhallintaan mukaan lukien talous ja raportointi.

Hakijalta edellytetään ajokorttia.

Luemme eduksi kokemuksen vastaavien hankkeiden parissa sekä kokemuksen museokokoelmien käsittelystä. Perehtyneisyys valtionhallintoon, viraston toimialaan sekä kulttuuriperintöalan toimintaympäristöön, prosesseihin ja järjestelmiin luetaan myös eduksi.

Toivomme hakijalta selkeää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä suomeksi, eduksi katsotaan englannin ja ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika. Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022
Määräaikaisuuden syy on projektiluotoinen työ. Tehtävää on mahdollista jatkaa enintään vuoden 2025 loppuun, jos hanke saa jatkorahoitusta.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 7.2.2022 15:00

ID: 29-32-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 928,00 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Pirjo Hamari, vt. osastonjohtaja
0295 33 6005, pirjo.hamari@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

http://museovirasto.fi/fi/koko...