Avoimet työpaikat - Museovirasto Avoimet työpaikat
Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Museovirasto tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä kulttuuriperinnön ja museoalan ammattilaisille.

Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Kulttuuriympäristötiedon lisäksi virasto hallinnoi arkeologisia kokoelmia, mittavia kuvakokoelmia sekä arkistoa.

Suomen kansallismuseo on kansallinen kulttuurihistorian museo, joka kartuttaa ja ylläpitää maamme laajimpia kulttuurihistorian kokoelmia. Suomen kansallismuseo edistää toiminnallaan kulttuuriperinnön tutkimusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti sekä toimii ja verkostoituu myös kansainvälisellä tasolla. Suomen kansallismuseo tuottaa merkittävää ohjelmatoimintaa, suuntaa palveluitaan laajalle yleisöpohjalle ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa - Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Hvitträsk, Louhisaari, Langinkoski, Vankila, Olavinlinna ja Hämeen linna.

Tehtävän kuvaus

Haemme Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikköön Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin perehtynyttä amanuenssia vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2023 alkaen.

Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon kokoelmista, niiden kartuttamisesta ja tutkimuksesta sekä käytettäväksi saattamisesta. Kokoelmat sisältävät 550 000 esinettä ja ne käsittävät historialliset kokoelmat, numismaattiset kokoelmat, kansatieteelliset kokoelmat, itsenäisyyden ajan kokoelmat, suomalais-ugrilaiset kokoelmat, etnografiset kokoelmat, Suomen Merimuseon kokoelmat, musiikkikokoelmat ja vankilakokoelmat.

Lisäämme yhdenvertaisuutta ja kulttuurien vuoropuhelua. Välitämme. Vahvistamme suhdetta kulttuuriperintöön ja luomme kestävää tulevaisuutta.

Amanuenssi kehittää Suomen kansallismuseon etnografisten kokoelmien vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja yleisösuhdetta sekä osallistuu monikulttuurisuuteen Suomessa liittyviin nykydokumentointi- ja tallennushankkeisiin. Amanuenssi osallistuu myös kokoelmien kartuttamiseen, hallintaan, luettelointiin, tutkimukseen sekä kokoelmapolitiikan ja -prosessien kehittämiseen.

Amanuenssi vastaa omalta erikoisalaltaan etnografisten kokoelmien asiantuntemuksesta ja asiakaspalvelusta sekä osallistuu yleisötyöhön ja tiedon tuottamiseen ja asiakaslähtöiseen välittämiseen näyttelyiden, julkaisujen ja sähköisten kanavien avulla. Lisäksi hän osallistuu etnografisten museoiden ja kokoelmien kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Työyhteisössään amanuenssi on aktiivisesti mukana kehittämässä museotyön muutosta modernissa toimintaympäristössä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvissa aineissa, kuten sosiaali- ja kulttuuriantropologia, vahvaa asiantuntemusta Euroopan ulkopuolisten kulttuurien tutkimuksen alalta, kykyä kansainväliseen toimintaan sekä erinomaista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito sekä hyvä esiintymistaito ja -kokemus katsotaan eduksi.

Museotyökokemus, erityisesti museoiden kokoelmatyöstä, ja museologian opinnot sekä kiinnostus nykydokumentointiin sekä monikulttuurisuuden tallentamiseen sekä kokemus monikulttuuristen yhteisöjen kanssa toimimisesta katsotaan eduksi.

Lisäksi edellytetään hyvää organisointikykyä ja kykyä toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa suhteessa työyhteisöön, yleisöihin ja sidosryhmiin, innovatiivista ja itsenäistä työotetta sekä kiinnostusta digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen kokoelmatyössä.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja erinomaista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko

Tehtävä alkaa: 1.1.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 7.10.2022 klo 15.00

ID: 29-316-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2986,56 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Sanna Teittinen
yli-intendentti
0295 33 6394
sanna.teittinen@kansallismuseo.fi

Toimipiste

Kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki
www.kansallismuseo.fi

Oletko jo pidempään kuva-aineistojen kanssa työskennellyt konservaattori tai vastavalmistunut, mutta valokuvista ja kuvista kiinnostunut paperikonservaattori?

Hae meille Museoviraston Kuvakokoelmiin konservaattorin määräaikaiseen tehtävään 1.10.2022 – 31.3.2023.

Tarjoamme merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn Kuvakokoelmien laajojen kokoelmien parissa. Tehtävänäsi on osana Hufvudstadsbladetin lehtikuvakokoelman muutto- ja haltuunottoprojektia vastata hankkeessa tarvittavasta konservoinnin asiantuntemuksesta ja huolehtia aineistojen säilymisestä ja konservoinnista. Tehtävässä korostuu laajojen kokonaisuuksien ennaltaehkäisevä konservointi, mutta pääset tekemään myös esimerkiksi negatiiviaineistojen puhdistusta ja muuta tarpeellista konservointia.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää paperikonservaattorin (AMK) tai vastaavaa koulutusta ja kokemusta valokuva-aineiston kanssa työskentelystä. Parhaat edellytykset tehtävään antaa kokemus laajojen kuva-aineistojen hallinnasta ja kokemus negatiivien konservoinnista. Etuna on MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmän käyttökokemus.

Lisäksi edellytetään huolellisuutta, aktiivista ja itsenäistä työotetta ja hyvää yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä.

Varaamme oikeuden teettää hakijasta turvallisuusselvityksen.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista puhutun ja suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

  • Tehtävän kesto: määräaikainen
  • Työaika: Virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa
  • Sijainti: Ensisijainen työpaikka on Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus, Vantaa. Toissijainen työpaikka on Museovirasto, Sturenkatu 2a. Lyhyitä työjaksoja voi olla muualla Uudenmaan seudulla.
  • Tehtävä alkaa: 1.10.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen sopimuksen mukaan
  • Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa
  • Tehtävä on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 14.9.2022 klo 15.00, hakemukset ansioluetteloineen osoitteeseen inkamaija.iitia@museovirasto.fi ja viestin aihekenttään ”konservaattori 2022.” Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 38.

Palkka ja edut

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2560,44 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä:
Intendentti Inkamaija Iitiä
inkamaija.iitia@museovirasto.fi
p. 0295 33 6125.