Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Sytytkö kulttuurista, historiasta, viestinnän kärkien esiin kaivamisesta ja tekstien toimittamisesta? Onko jatkuva oman työsi, prosessien ja itsesi kehittäminen sinulle tärkeää? Oletko taitava sanoittaja, jolle faktat ja merkitys ovat kunnia-asia ja jolle kuvat ovat merkittäviä viestin täydentäjiä?

Haemme Museoviraston markkinointi- ja viestintäyksikköön vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen viestintäasiantuntijaa toteuttamaan monipuolisia media- ja markkinointiviestinnän tehtäviä Suomen kansallismuseon toimintojen parissa.

Kokoelmiimme kuuluu yli 500 000 esinettä, ja ne karttuvat edelleen. Museoissamme järjestetään monenlaisia kulttuurihistoriaa luotaavia näyttelyitä sekä monipuolista yleisöohjelmaa. Tuotamme myös opetussisältöjä sekä vuokraamme tilojamme kokous- ja juhlakäyttöön.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

 • Toimit Suomen kansallismuseon viestinnän asiantuntijana, työskennellen museokohteidemme, näyttelyiden, tapahtumien, kokoelmien, konservoinnin sekä erilaisten kaupallisten palveluidemme aiheiden kanssa.
 • Toteutat Suomen kansallismuseon yleisö- ja mediaviestinnän tehtäviä laajasti, suunnittelusta käytännön toteutukseen, ja osallistut myös muuhun Museoviraston viestinnän ja markkinoinnin työskentelyyn.
 • Laadit tottuneesti viestintäsuunnitelmia sekä vastaat niiden toteutuksesta eri muodoissa ja kanavissa, yhteistyössä markkinointi- ja viestintäjohtajan sekä yksikössä viestinnän ja markkinoinnin kollegojesi kanssa.
 • Olet aktiivisessa vuorovaikutuksessa median kanssa ja olet järjestämässä mediatilaisuuksia.
 • Toimit viestintätukena Museoviraston ja Suomen kansallismuseon eri yksiköille ja asiantuntijoille, ja tarvittaessa osallistut hankkeiden työryhmien työskentelyyn.
 • Laadit mediatiedotteita Suomen kansallismuseolle ja tekstejä myös esimerkiksi konsepteihin tai esitteisiin.
 • Tuotat markkinointiviestinnällistä sisältöä verkkosivuille, uutiskirjeisiin ja sosiaalisen median kanaviin.
 • Seuraat Suomen kansallismuseon näkyvyyttä ja julkisuuskuvaa mediassa, raportoit määrästä ja laadusta, ja suunnittelet ja toteutat nopeitakin toimenpiteitä strategisten tavoitteidemme pohjalta.
 • Osaltasi rakennat yhteistyöverkostoja Suomen kansallismuseon sidosryhmiin tiedonkulun edistämiseksi sekä tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Sinulla on erinomainen suomen kielen taito ja kirjoitat sujuvasti. Sinulla on harjaantunut kuvan ymmärrys ja olet siksi mukana ajoittain myös markkinointiviestinnällisten materiaalien tuotannossa.

Jos olet jo kokenut viestinnän ammattilainen ja etsit merkityksellistä työtä kiehtovassa, voimakkaasti kehittyvässä toimintaympäristössä, tule meille. Tarjoamme kannustavan ja vilkkaan asiantuntijayhteisön, osaavat yhteistyökumppanit sekä monipuolisen tehtävänkuvan korvaamattoman kulttuuriperinnön parissa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeisyyttä, joustavuutta sekä luovaa ja itsenäistä työotetta. Projektinhallintataidot auttavat sinua onnistumaan toimintaympäristössä, jossa työmäärä vaihtelee kausittain. Liityt osaksi yksikköämme, johon kuuluu 13 alansa ammattilaista. Työpisteesi sijaitsee Kansallismuseolla Helsingissä.

Parhaimmat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus vastaavista tehtävistä. Arvostamme erityisesti kokemusta työskentelystä mediasuhteiden ja julkisuudenhallinnan parissa. Kulttuuriperintöalan tuntemus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Työssä tarvittava kielitaito

Kielitaidon osalta edellytämme erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Markkinoinnin ja tapahtumatuotannon kokemus katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.8.2021
Työaika: Virastotyöaika, 36 h 15 min/vko

Tehtävä täytetään 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 24.5.2021 klo 15.00
ID: 29-183-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2928,00 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut

Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä, työaikapankkijärjestelmä sekä etätyömahdollisuus.

Työnantaja

Suomen kansallismuseo on kansallinen kulttuurihistorian museo, joka kartuttaa ja ylläpitää kansallisia kulttuurihistorian kokoelmia. Suomen kansallismuseo edistää toiminnallaan kulttuuriperinnön tutkimusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti sekä toimii ja verkostoituu myös kansainvälisellä tasolla. Suomen kansallismuseo tuottaa merkittävää ohjelmatoimintaa, suuntaa palveluitaan laajalle yleisöpohjalle ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa - Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Hvitträsk, Louhisaari, Langinkoski, Vankila, Olavinlinna ja Hämeen linna.

Lue lisää Suomen kansallismuseosta

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Päivi Kukkamäki
markkinointi- ja viestintäjohtaja
0295 33 6181 ma 6.5. klo 16-18, pe 14.5. klo 13-15
paivi.kukkamaki@kansallismuseo.fi

Toimipiste

Kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki

Museoviraston Restaurointi-yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa 3 kuukaudeksi restaurointiyksikön avustaviin tehtäviin liittyen erityisesti korjausneuvonnan kehittämiseen. Restaurointi-yksikkö toimii osana Kulttuuriympäristöpalvelut-osastoa.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät liittyvät korjausneuvonnan kehittämiseen, aineistojen tuottamiseen ja järjestämiseen sekä toimitustyöhön ja kohteiden dokumentointiin. Harjoitteluun voi kuulua myös työmaakäyntejä ja viestintää.

Restaurointi-yksikön toimipaikka sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Sturenkatu 2a sekä Seurasaaressa. Harjoittelu tapahtuu sen tarkemmasta ajankohdasta ja koronatilanteesta riippuen osittain etätyönä, mutta sisältää työskentelyä myös Sturenkadun toimipisteessä ja Seurasaaressa sekä työmaakäyntejä kohteissa.

Harjoittelijalta edellytämme

 • Arkkitehtuurin koulutusohjelman kanditutkinto ja maisteritason tutkintoon tähtääviä opintoja. Erityistä kiinnostusta ja paneutumista arkkitehtuurin historiaan, korjausrakentamiseen, rakennussuojeluun ja restaurointiin.
 • Erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin ja englannin riittävää taitoa, muu kielitaito on eduksi.
 • Hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
 • Reipasta ja itsenäistä työotetta.
 • Katsomme eduksi valokuvaus- ja kuvankäsittelytaidot, piirustustaidot ja cad-osaamisen.

Tehtävän tiedot

Ajankohta ja kesto: syys-marraskuu 2021. Harjoittelun kesto kokonaisuudessaan on 3 kuukautta. Ensisijaisesti toivomme hakijoita, joilla on korkeakoulun tuki harjoitteluun.

Työaika: Kokoaikatyö

Palkkaus: 1500 euroa/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Viimeinen hakupäivä: to 27.5.2021 klo 16.00 mennessä

Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla osoitteeseen, helena.hirviniemi@museovirasto.fi, viestin aihekenttään otsikko ”Korkeakouluharjoittelija_resta 2021”

Tietoa työnantajasta

Osaston Restaurointi-yksikkö vastaa Museoviraston museo -ja nähtävyyskohteiden (mm. linnat ja Kansallismuseo) restauroinnin ohjauksesta ja valvonnasta. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä kohteiden haltijan Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Yksikkö vastaa osaltaan myös Metsähallituksen omistamien valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden restauroinnin ohjauksesta ja valvonnasta. Yksikkö vastaa kokonaisuudessaan Seurasaaren museorakennusten restauroinnista ja konservoinnista sekä museoalueen hoidosta. Se toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa restaurointi- ja konservointialan toimijoiden kanssa. Restaurointi-yksikkö jakaa Museoviraston rakennusten entistämisavustukset. Se osallistuu korjausneuvonnan kehittämiseen sekä tiedon välittämiseen rakennusperinnön hoidosta.

Tietoa Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävistä ja toiminnasta:

Kulttuuriympäristö - Museovirasto
Rakennetun kulttuuriperinnön restaurointi ja hoito - Museovirasto

Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa 3 kuukaudeksi Museoalan Teemapäivät -seminaarin järjestämistehtäviin.

Teemapäivät pidetään 8.11.2021 Helsingissä Savoy-teatterissa tai verkossa koronatilanteesta riippuen. Seminaarissa käsitellään museoalan ajankohtaisia aiheita. Vuoden 2021 teemana on tutkittu tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Ohjelmassa on vuosittain esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroja, keskusteluja ja työpajoja.

Harjoittelijalta edellytämme

 • soveltuvia korkeakouluopintoja
 • viestintäosaamista erityisesti verkossa
 • projektinhallintaosaamista
 • hyvää organisointitaitoa
 • itsenäistä ja aktiivista työotetta
 • englannin kielen hallintaa.

Lisäksi katsomme eduksi

 • aiemman kokemuksen tapahtumien tuottamisesta ja/tai kulttuurituotannon opinnot
 • osaamisen erilaisista viestintäkanavista ja -välineistä
 • osaamisen kuvankäsittely-, editointi- ja taitto-ohjelmista.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu

 • tiivis osallistuminen tapahtuman tuotantoprosessiin osana Museoviraston tiimiä ennen seminaaria ja sen aikana
 • osallistuminen seminaarin sisällön suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • yhteydenpito mm. tilavuokraajaan ja muihin kumppaneihin
 • seminaarista tiedottaminen ja viestiminen eri kanavissa ja eri välineillä
 • seminaarimateriaalien tuottaminen ja koostaminen (verkko- ja printtiaineistot)
 • seminaariin ilmoittautumisten koordinointi
 • yhteydenpito seminaarin puhujiin ja käytännön järjestelyt (esim. matkavaraukset)
 • kiinnostuksesta ja valmiudesta riippuen myös mm. tilaisuuden dokumentointi, videoiden tekeminen tai muun tapahtumaan liittyvän idean toteuttaminen
 • lisäksi mahdollisesti muita Museoalan kehittäminen -yksikön toimialaan kuuluvia työtehtäviä

Tehtävän tiedot

Ajankohta ja kesto: syyskuu – marraskuu (yht. 3 kk)

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1500 euroa/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelu toteutuu, mikäli seminaari on mahdollista järjestää suunniteltuna ajankohtana (marraskuu). Toivomme hakemukseen maininnan mahdollisesta korkeakoulun harjoittelutuesta.

Sijainti: Museovirasto, Helsinki / Etätyö

Viimeinen hakupäivä: 10.5.2021

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen emma.harju@museovirasto.fi

Lisätietoja

Emma Harju, puh. 0295 33 6030, sähköposti emma.harju@museovirasto.fi