Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Haemme Suomen kansallismuseon Näyttelyt-yksikköön näyttelymestaria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2021 - 31.10.2022.

Näyttelyt-yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon näyttelyiden tuottamisesta Suomen kansallismuseon museoihin ja linnoihin. Yksikkö koordinoi vaihtuvien- ja perusnäyttelyiden suunnittelua ja toteutusta, huolehtii näyttelytoiminnan sopimuksista ja hankinnoista sekä vastaa osaltaan näyttelytoiminnan kehittämisestä, vaikuttavuudesta ja yleisösuhteesta. Yksikköä johtaa näyttelypäällikkö ja siinä työskentelee yhteensä 11 henkilöä. Näyttelymestareiden tiimin työnjohtaja on vastaava näyttelymestari.

Näyttelymestarin tehtävänä on osallistua Suomen kansallismuseon museoissa perus- ja vaihtuvien näyttelyiden rakentamiseen ja purkuun sekä vastata teknisestä toteutuksesta osana kuuden näyttelymestarin tiimiä ja projektityöryhmissä. Työtehtäviä on ensisijaisen toimipisteen lisäksi ajoittain projektimaisesti kaikissa Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Säädettyjä kelpoisuusehtoja ei ole.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää museomestarin tutkintoa tai muuta soveltuvaa puurakentamisen koulutusta ja työssä hankittua soveltuvaa teknisen alan ammattitutkintoa sekä työssä hankittua näyttelyteknillistä ammattitaitoa. Puurakentamisen osaaminen vahvistaa tiimiämme.

Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointi- ja paineensietokykyä sekä joustavuutta. Kyky sekä fyysiseen työhön että halu oppia ja kehittää omaa työalaa ovat tehtävässä välttämättömiä ja arvokkaita ominaisuuksia. Työn kansainvälisen luonteen takia edellytämme kotimaisten kielten lisäksi myös englannin taitoa.

B-ajokortti sekä työkokemus kulttuurihistoriallisista museoista katsotaan hakijalle eduksi.

Muu kielitaito
Hakijalta edellytetään hyvää suomenkielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin- ja englanninkielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko
Tehtävä alkaa: 1.10.2021
Tehtävä täytetään 1.10.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.
Määräaikainen, päättyy: 31.10.2022
Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 16.8.2021 15:00
ID: 29-255-2021

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 6 (2285,16 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Minerva Keltanen
Näyttelypäällikkö
puh. 0295 33 6463
minerva.keltanen@kansallismuseo.fi

Petri Luoma
Vastaava näyttelymestari
puh. 0295 33 6091
petri.luoma@kansallismuseo.fi

Toimipiste
Kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
https://www.kansallismuseo.fi/...

Haemme museomestaria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2021-31.12.2022.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn Suomen kansallismuseon laajojen kokoelmien parissa, Kokoelmakeskuspalvelut -yksikkössä, toimipaikkana Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskus Vantaalla. Museomestari työskentelee tarvittaessa satunnaisesti myös muissa toimipisteissä.

Museomestarin tehtäviin kuuluvat kokoelmien hoitoon ja säilyttämiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä konservaattoreiden ja tutkijoiden kanssa sekä esinelogistiikka, ennaltaehkäisevän konservoinnin prosesseihin osallistuminen ja kokoelmatyöhön liittyvät tekniset ratkaisut. Tehtäviin kuuluu myös avustaminen erilaisissa kokoelmatyöhön liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa. Museomestari vastaa mm. esinetukien ja muiden teknisten ratkaisujen toteutuksesta ja osallistuu pakkaamiseen, viivakoodittamiseen, esineiden hyllytykseen ja kuljetusten valmisteluun.

Kokoelmakeskuspalvelut -yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon esinekokoelmien säilytyksestä, laiva- ja venekokoelmien ylläpito- ja restaurointityöstä sekä Suomen merimuseon kokoelmien konservoinnista. Yksikkö tarjoaa myös muille museoille ja toimijoille kokoelmien säilytyspalveluja.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole kelpoisuusvaatimuksia.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä kokoelmatyön ominaispiirteisiin ja kokemusta kokoelmatyössä käytettävien koneiden ja laitteiden käytöstä (trukit, nostimet ja puuntyöstökoneet) sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. museomestarin tutkinto). Kokemus museoesineiden käsittelystä, siirroista ja kokoelmaesineille tarkoitettujen tukirakenteiden valmistamisesta katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ATK taitoja sekä kykyä toimia ryhmässä. Työhön kuuluu myös osallistuminen yksikön töiden suunnitteluun, prosessien kehittämiseen ja toteutukseen. Tehtävä edellyttää organisointitaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja välillä tiukkoihin aikatauluihin. B-ajokortti ja trukkikortti ovat välttämättömiä.

Eduksi lasketaan kokemus museoesinelogistiikasta ja sen suunnittelusta sekä teknisten ratkaisujen hallinta, jossa kokemus puusepän töistä tai puuntyöntökoneiden käytöstä on olennaista.

Muu kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa. Tyydyttävä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko
Tehtävä alkaa: 1.10.2021
Tehtävä täytetään 01.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022
Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ. Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 20.8.2021 15:00
ID: 29-262-2021

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 5 (2010,42 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki - järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Heidi Rajala Intendentti
puh. 0295 33 6502 17.8.21 klo 9-11 ja 19.8.21 klo 13-15
heidi.rajala@kansallismuseo.fi

Toimipiste
Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskus
Kanervikkotie 4
01380 Vantaa

Muut tehtävään liittyvät tiedot
https://www.kansallismuseo.fi/...