Julkinen ja kätketty Suomi kuvaseina. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin vuodelle 2024. Haku alkaa 2.11.2023 kello 9.00 ja päättyy 14.12.2023 kello 15.00.

Avustettavat hankkeet voivat koskea seuraavia:

 • Yhteisölähtöisten toimintamallien ja uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittäminen
 • Tietoisuuden lisääminen, tiedon välittäminen ja tiedon saatavuuden parantaminen
 • Kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön moninaisuuden huomioiminen

  Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina, laitehankintoihin, museotoimintaan eikä korjaushankkeisiin.

  Avusta haetaan haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus julkaistaan haeavustuksia.fi-palvelussa ennen haun avautumista. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

  Olethan yhteydessä yhteyshenkilöihin hyvissä ajoin, mikäli et voi hakea avustusta sähköisesti.

  Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

  Yhteydenotot erityiskysymyksissä: Maria Faarinen, puh. 0295 33 6459, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi