ICCROMin restaurointikurssilla. Kuvaaja: Elisa Heikkilä, Museovirasto
Miten pelastaa paperia ja kuvia vesivahingon jäljiltä? ICCROM kouluttaa mm. tätä First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis -kursseilla. Kuva: Elisa Heikkilä, Museovirasto

ICCROM

ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) on vuonna 1959 perustettu valtioidenvälinen organisaatio.

1956 UNESCOn 9. yleiskokouksessa päätettiin perustaa valtioidenvälinen keskus restauroinnin menetelmien tutkimukseen ja kehittämiseen. Tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ja tieteellistä näkökulmaa kulttuuriperinnön konservointiin ja restaurointiin sekä tarjota paikka, jossa asiantuntijat voivat kokoontua.

1959 keskus avattiin Roomassa. Toiminnan alkuvuosina ICCROM oli aktiivinen mm. Venetsian julistuksen laadinnassa ja Niilin suiston tulvien pelastustöissä, erityisesti Abu Simbelin temppelin siirrossa. 1960-luvulla ICCROM oli Firenzen ja Venetsian tulvissa auttamassa ja kouluttamassa ammattilaisia. ICCROM on myös alusta asti ollut neuvoa-antava taho UNESCOn maailmanperintösopimuksissa.

Valtiot, tällä hetkellä 134 kappaletta, voivat liittyä ICCROMiin maksamalla jäsenmaksun. Toimintaa linjaa pääjohtaja, hallitus ja kahden vuoden välein pidettävä yleiskokous. Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1981.

Päätoiminnot ovat koulutus, tutkimus ja tiedonvälitys. ICCROMin kirjastossa on yli 115 000 konservointiin ja restaurointiin liittyvää julkaisua. ICCROMin kurssitoiminta on erittäin laajaa: eri materiaalien konservointia, ensiapua katastrofialueille, omatoimista kokoelmien järjestämistä ja olosuhteiden parantamista sekä ääni- ja kuvatallennekokoelmien säilyttämistä. Kursseille valitaan osallistujia ympäri maailmaa, ja niiden antama saman alan kansainvälinen verkosto on arvostettua.

ICCROMin verkkosivut (englanniksi)