Talous

Museovirasto toimii budjettivaroilla. Toimintaan myönnetään vuosittain määrärahat valtion talousarviossa. Museoviraston kokonaisrahoituksesta suurin osa saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta.

Toimintamenomäärärahat 2019
Museoviraston toimintamenoihin on myönnetty nettomäärärahaa 20 999 000 €

Muut kulutusmenot
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin 15 804000 €

Siirtomenot
Museoviraston myöntämiin avustuksiin ja Unescon kulttuuriperintösopimusten toimeenpanoon 3 728 000 €

Sijoitusmenot
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon 799 000 €

Muut menot
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuviin menoihin 50 000 €

Muu rahoitus
Lisäksi virasto saa rahoitusta valtion budjettitaloudesta esim. opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ympäristöministeriöltä sekä työllisyysmäärärahoja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Arkeologiseen toimintaan saadaan viraston ulkopuolista rahoitusta, sillä suurten ja yleisten maankäyttöhankkeiden johdosta tehtävät arkeologiset tutkimukset maksaa kunkin hankkeen toteuttaja. Museovirastolla on myös EU-hankkeita, joihin saadaan rahoitusta useammalta taholta. Lisäksi Museovirastolla on käytössään eri rahastoissa olevia lahjoitusvaroja.

Tuloja Museovirastolle kertyy mm. museoiden ja linnojen pääsymaksuista, opastuksista ja tilavuokrista, julkaisujen myynnistä, museokauppatoiminnasta sekä kuva- ja kirjastopalveluista.