Kulttuuriperintovuosi

Avustukset kulttuuriperintövuoden hankkeisiin

Hankkeiden valinnassa painotetaan yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja, josta voi syntyä toistettavia toimintamalleja.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Haku alkaa 12.2.2018 kello 9.00 ja päättyy 12.3.2018 kello 15.00. Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Museovirasto painottaa valinnassa yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja, josta voi syntyä toistettavia toimintamalleja.
Haku alkaa 12.2.2018 kello 9:00 ja päättyy 12.3.2018 kello 15:00.

Avustushakemus tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina tai laitehankintoihin. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa hankkeensa mukaan Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen sekä käyttävän teemavuoden tunnusta hankkeen viestinnässä.

Hakuohjeet
Ehtoja ja määräyksiä

Hakeminen ja käsittelyaika

Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museovirastoon Sturenkatu 2a:n aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon. Hakemukset vastaanotetaan kirjaamossa sen avoinnaoloaikoina (arkisin klo 9.00–15.00).

Hakemus tehdään Museoviraston lomakkeelle "Hakemus valtionavustuksen saamiseksi".
Lataa hakulomake täältä

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.
Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. 
Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Lisätiedot ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi