Kansallismuseo Suomen tarina 6 maija huitu
Kansallismuseon Suomen tarina -näyttelyssä voi kuunnella suomalaista metallimusiikkia. Kuva: Maija Huitu / Museovirasto

Museoiden vertaiskehittämisfoorumi käynnistyy huhtikuussa 2024 – hae mukaan!

,

Haluatteko kehittää museostanne entistä vaikuttavamman yhdessä museoalan kollegoiden kanssa? Kaipaatko sparrausta ja tukea muilta, ja oletko valmis tarjoamaan omaa osaamistasi muiden museoiden käyttöön? Nyt on aika hakea mukaan museoiden vertaiskehittämisfoorumiin!

Museovirasto, Museoliitto ja museot järjestävät yhdessä vertaiskehittämisfoorumin. Se tarjoaa museoille kehittämisen tukea, laittaa museoissa olevaa viisautta kiertoon, synnyttää uusia ideoita ja kokeiluja sekä edistää museoiden välistä yhteistyötä.

Vertaiskehittämisfoorumi on tarkoitettu ammatillisesti hoidetuille museoille. Kun museo on valinnut toiminnalleen kehittämiskohteita ja laatinut alustavan kehittämissuunnitelman, museo voi hakea museoiden vertaiskehittämisfoorumiin. Kehittämiskohteiden valinnassa suositellaan hyödynnettävän Museoiden arviointimallia tai MOI! -itsearviointimallia, mutta kehittämiskohde voi olla löytynyt myös muulla tavoin.

Osallistumisen edellytykset

  • Onnistuakseen vertaiskehittäminen vaatii vahvaa sitoutumista kaikilta osapuolilta.
  • Foorumin osallistuminen edellyttää luottamuksellisuutta.
  • Foorumiin mukaan tullessaan museot sitoutuvat paitsi viemään omaa kehittämishankettaan eteenpäin, myös toisten museoiden kehittämishankkeiden sparraamiseen ja osaamisensa jakamiseen.
  • Pohjana kaikelle toimii avoimuus, luottamus ja halu jakaa kokemuksia ja osaamista.
  • Museot vastaavat omien kehittämistavoitteidensa saavuttamisesta sekä tekevät toimintaansa koskevat päätökset itse.
  • Toivottavaa on, että museoista foorumiin ja sen tapaamisiin osallistuu enemmän kuin yksi henkilö.
  • Mukana olo edellyttää aktiivista osallistumista sekä aitoa halua kehittyä ja kehittää.
  • Mukana olevat museot myös järjestävät vuorollaan foorumin tapaamisia
  • Foorumiin osallistuminen on museoille maksutonta, mutta on huomioitava tapaamisten matka- ja hotellikulut, foorumiin käytetty työaika, foorumin tapaamisten järjestäjänä toimiminen vuorollaan

Hae mukaan 18.3. mennessä.

Lue lisää museoiden arviointimalleista ja vertaiskehittämisfoorumista Museoviraston sivuilta

Lisätietoja: erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi