Museoiden arviointi ja vertaiskehittäminen

Toimintaympäristö haastaa museoita kehittymään ja kehittämään toimintaansa aktiivisesti ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden, yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Museoiden arviointi ja vertaiskehittäminen ovat työkaluja, joiden tavoitteena on tukea museoita omien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa.


Museoiden arviointi- ja kehittämismalli tukee museon toiminnan kehittämistä. Mallin avulla museo voi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämispainopisteitä sekä tarkastella toimintaansa tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Malli painottaa toimintaympäristön, asiakkuuksien ja yhteisöjen sekä museon oman osaamisen ja sisältöjen merkitystä menestyksekkään toimintakonseptin kehittämisessä.

Arviointimalli on tarkoitettu suomalaisille ammatillisesti hoidetuille museoille, ja sen käyttäminen on maksutonta.

Arviointi- ja kehittämismalli www.museoarviointi.fi

Museoiden vertaiskehittämisfoorumi on Museoviraston, Museoliiton ja museoiden yhdessä järjestämä foorumi, jossa museot pääsevät jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan toiminnan kehittämisestä, sparraamaan toisiaan ja oppimaan yhdessä. Tavoitteena on antaa museoille kehittämisen tukea, laittaa museoissa olevaa viisautta kiertoon, synnyttää uusia ideoita ja kokeiluja sekä edistää museoiden välistä yhteistyötä. (Vertaiskehittämisfoorumin suunnitelma)


Museoilla on ollut käytössään arviointimalli vuodesta 2007. Vuoteen 2015 asti käytössä ollut malli koostui museoiden itsearvioinnista ja ulkoisesta arvioinnista (Museoiden arviointimalli 2007-2015).

Museovirasto käynnisti mallin uudistamistyön vuonna 2015 yhteistyössä museoiden kanssa. Uudistustyön myötä museoilla on nyt käytössään malli, joka tunnistaa tämän päivän toimintaympäristön haasteita ja mahdollisuuksia.

Osana uudistustyötä selvitettiin ulkomaisissa museoissa käytössä olevia arviointijärjestelmiä. Selvityksessä kartoitettiin mihin tarkoituksiin, millä keinoilla ja keiden toimesta museoiden arviointeja toteutetaan, ja minkälaisia sisällöllisiä jaotteluja tai painotuksia, ja seurantatoimenpiteitä arviointimalleissa esiintyy eri maissa (Museoiden arviointijärjestelmiä ulkomailla).