Julkinen Ja Katketty Suomi Kuvaseina. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Projektunderstöd till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

Projektunderstöd till sammanslutningars kulturarvsverksamhet förstärker deras samhällsdeltagande i kulturarvet. De projekt som understöds kan innehålla lagring, dokumentation och förmedling av information och kunskaper samt åtgärder som ökar sammanslutningars möjligheter att delta och livskraften i kulturarvet.

Museiverket utlyser bidrag för 2024 att sökas för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön. Ansökan inleds den 2 november 2023 kl. 9.00 och upphör den 14 december 2023 kl. 15.00.

Bidragsprojekten kan röra följande områden:

 • Utveckling av sammanslutningssorienterade verksamhetsmodeller och nya samarbetsformer
 • Ökad medvetenhet, kunskapsspridning och förbättrad kunskapstillgång
 • Beaktande av kulturarvets och kulturmiljöns mångfald

   Bidrag kan beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Bidrag beviljas inte kommuner eller i form av stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag, för anskaffning av utrustning, för museiverksamhet eller för reparationsprojekter.

   Bidraget söks genom onlinetjänsten haeavustusta.fi. Bidragen utlyses i onlinetjänsten haeavustusta.fi innan ansökningsstiden börjar. Inloggningen i onlinetjänsten sker via Suomi.fi-identifieringen, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

   Ta i god tid kontakt med kontaktpersonen om du inte har möjlighet att göra ansökan via onlinetjänsten.


   Mera information och kontaktbegäran:
   museoavustus@museovirasto.fi

   Vid speciella frågor kontakta: Maria Faarinen, tel. 0295 33 6459, maria.faarinen@museovirasto.fi