Anvisningar för elektronisk kommunikation

I e-tjänsten kan privatpersoner och samfund ansöka om Museiverkets bidrag samt sköta andra ansökningsärenden.

I e-tjänsten kan du:
• fylla i och skicka ansökningar
• komplettera ansökningar
• mottaga beslut
• ansöka om ändring till beslutet
• göra redovisningar


Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Logga in i e-tjänsten

Suomi.fi-fullmaktsroller för e-tjänsten för statsunderstöd på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är:

  • Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)
  • Ansökan om statsunderstöd (organisation)
  • Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)

OBS. Katso-tjänsten är stängd 31.8.2021. Bli användare av Suomi.fi-tjänsterna.

Instruktioner för Inloggning och fullmakter hittas här:

Från Katso till Suomi.fi-fullmakter - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi)

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Inloggning till e-tjänsten och fullmakter

Mera information om Suomi.fi-identifikation