Sofia Virtanen

Bidrag till lokala museers projekt

Syftet med bidragen är att stödja bevarandet av lokala museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utveckling av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet

Museiverket utlyser bidrag för 2024 att sökas för lokala museers projekt. Ansökan inleds den 21 september 2023 kl. 9.00 och upphör den 2 november 2023 kl. 15.00.

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Bidrag kan beviljas museer som drivs av kommuner, föreningar, stiftelser och offentligrättsliga anstalter som inte får lagstadgade statsandelar för museiverksamheten (Museilagen 314/2019).

Syftet med bidragen är att stödja bevarandet av lokala museers samlingar och byggnader, en god förvaltning av samlingarna samt förmedling av information om museernas samlingar och om lokala traditioner. Bidrag kan även beviljas för utveckling av lokal museiverksamhet och för främjande av planenlighet.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om användningstiden för ett tidigare bidrag förlängts, eller den sökande har oredovisade bidrag som beviljats för lokala museers projekt där redovisningstiden har gått ut.

Bidragen beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2024. Bidragsbelopp för år 2023 var ca. 500 000 €.

Anvisningar
Villkor

Ansökning och handläggningstid

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Logga in till e-tjänsten

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

Mer information om system och inloggning till e-tjänsten

Mera information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Har du särskilda frågor kan du ta kontakt med specialsakkunniga Marianne Koski, tfn 0295 33 6044, eller Risto Hakomäki, tfn 0295 33 6385, fornamn.efternamn@museovirasto.fi