Naistentanssit 2012 Kaisaniemi Melissa Hanhirova small
Danser i restaurang Kaisaniemi sommaren 2012. Foto: Melissa Hanhirova, Historiska samlingen, Museiverket

Kulturarvsbarometern

Kulturarvsbarometern är en regelbunden medborgarenkät där man utreder människors syn på kulturarvet och kulturmiljön. Kulturarvsbarometern genomfördes för första gången år 2017. Den senaste barometer har nu publicerats. Kantar TNS genomförde undersökningen i augusti 2021 på beställning av Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet.

I den senaste barometern, som gjordes 2021, stärktes de teman som berör delaktighet, kulturturism och hållbar utveckling. Ett nytt tema som man frågade om var framtidens kulturarv.

Kantar TNS genomförde undersökningen i augusti 2021 på beställning av Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet. Totalt 2 031 personer deltog i enkäten. Den grupp som intervjuades var representativ för befolkningen över 18 år i Fastlandsfinland.

Materialet på svenska

Resultatsammanfattning

Infografik


Logotyp
Pressbilder och infografik (jpeg)

Museiverkets pressmeddelande 13.12.: Undersökning: Nio av tio anser att det är viktigt att bevara kulturarvet – är Instagram ett framtida kulturarv?

Kulturarvsbarometer (pdf)