Blankett för materialbeställning

Använd detta blankett för att beställa material till forskarsalen. Leveranstid för materialet är två veckor och forskarsalen har öppet tis–tors kl 10–16 (stängt i juli).

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Servicen till forskare gällande arkeologiska samlingar och bildsamlingar upphör den 30 juni 2023. Materialet måste beställas med materialbeställningsformuläret senast den 15.6.2023.

Museiverkets arkivs och bibliotekets kundtjänst fortsätter tills vidare som vanligt vid Museiverkets verksamhetsställe på Sturegatan.

Kundtjänsten för det Journalistiska bildarkivet JOKA och Finlands sjöhistoriska museums bildsamling fortsätter som vanligt vid Samlings- och konserveringscentret.

Museiverkets kundtjänst för bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv ska i början av 2026 öppnas i nya kundserviceutrymmen vid Museiverkets Samlings- och konserveringscenter.

Biblioteksmaterial som ligger i en öppen samling behöver inte beställas i förväg. Beställningar från lagersamlingar utförs via databasen Helka-Finna. Lagerbeställningar hämtas dagligen. Material i bibliotekets specialsamlingar, som inte är katalogiserade i databasen Helka, kan beställas via e-post (kirjasto@museovirasto.fi).