Kundtjänst, Sturegatan 2a.

Kundtjänst

Museiverkets bildsamlingar, bibliotek och arkiv betjänar alla som är intresserade av kulturarv.

Biblioteket fungerar som ett självbetjäningsbibliotek ti–fr kl. 9–16. Bibliotekets kundtjänst har öppet ti–to kl. 10–16. Biblioteket är stängt på måndagar och under juli månad. Kunder kan reservera biblioteksmaterial i förväg i Helka-databasen, men öppna samlingar är till hands även utan reservation.

Arkivets kundtjänst har öppet to–fr kl. 10–16 på tidsbeställning, stängt må–on och under juli månad.

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Originalmaterial från bildsamlingar och arkeologiska samlingar lånas inte ut 2024 och 2025. Forskarsalen och -rummen vid kontoret på Sturegatan i Helsingfors stängdes den 30 juni 2023. Arkivets forskarrum fungerar på tidsbeställning. Servicen till forskare gällande arkeologiska samlingar och bildsamlingar upphörde den 30 juni 2023. Informationstjänsten för samlingarna fortsätter i den mån det är möjligt under flyttningen.

Kundtjänsten för arkiv och bibliotek fortsätter som vanligt vid Museiverket i Sturenkatu.

Kundtjänsten för Journalistiska bildarkivet JOKA och Finlands sjöhistoriska museums bildsamling fortsätter som vanligt vid Samlings- och konserveringscentret.

Kunderna har också tillgång till över 240 000 digitala bilder och 27 000 digitala bilder av föremål i arkeologiska samlingar i Museiverkets Finna-tjänst.

Museiverkets kundtjänst för bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv ska i början av 2026 öppnas i nya kundserviceutrymmen vid Museiverkets Samlings- och konserveringscenter.

SÄKRA LOKALER

Museiverkets mål är att i både normalförhållanden och exceptionella situationer bjuda kunder och personal på säkra lokaler. Lokalerna städas effektiverat och vi fäster speciell uppmärksamhet på städningen av kundterminaler och kontaktytor. I samband med entrén erbjuds besökarna möjligheten till handdesinficering.

SÄKRA AVSTÅND

I museilokalerna ser vi till att besökarna kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd under museibesöket – såväl till varandra som till vår personal. Vi håller 2 meters säkerhetsavstånd till kunderna. Den personliga guidningen till användning av material utförs genom att beakta säkerhetsavståndet. Observera säkerhetsavståndet även då du överlag rör dig i fastigheten.

HAND- OCH HOSTHYGIEN

Våra anställda i kundtjänsten följer anvisningar för hand- och hosthygien. Följ du också!

BESÖK OSS FRISK

Om du känner dig sjuk, stanna hemma tills du är helt frisk.

Kontaktinformation för Samlings- och informationstjänster

Material beställs fram på förhand med hjälp av en beställningsblankett, som man kan fylla i på nätet. Leveranstiden är två veckor, så en besökstid kan bokas tidigast den tionde arbetsdagen efter datumet då beställningen görs.

Material som kräver användningstillstånd
Ett tillstånd krävs för att få undersöka de arkeologiska föremålssamlingarna. Tillstånd beviljas för vetenskaplig forskning. Tillstånd krävs också för användning av sådant bild- och arkivmaterial och sådana publikationer vars användning har begränsats av datasäkerhetsskäl eller på grund av att materialet är så skört. Blanketten för anhållan om användningstillstånd kan fyllas i, skrivas ut, skannas in och bifogas till ett e-postmeddelande. Ansökan om användningstillstånd skickas till kundtjänsten för den samling vars material man vill få tillgång till.

Tjänsterna för Finlands nationalmuseums och Kulturernas museums historiska och etnologiska föremålssamlingar samt Myntkabinettets samlingar finns på Nationalmuseet.

Samlingstjänsten för Finlands sjöhistoriska museums föremåls- och arkivsamlingar finns på Maritimcentret Vellamo i Kotka. Museiverkets Bildsamlingar tar hand om Finlands sjöhistoriska museums bildsamling.

Uppgifter om Finlands nationalmuseums samlingar har digitaliserats och gjorts tillgängliga i Finna.

Om man vill bekanta sig med ursprungliga samlingskataloger och annat material bör man avtal om saken på förhand. Om man på grund av forskning eller annan grundad anledning vill bekanta sig med föremål, ska man med hjälp av den personal som är ansvarig för samlingen fylla i en ansökan om tillstånd att använda föremålssamlingen.