Kundtjänst, Sturegatan 2a.

Kundtjänst

Museiverkets Bildsamlingar, biblioteket och arkivet betjänar alla som är intresserade av kulturarv. De har en gemensam kundtjänstlokal dit man kan beställa material. Biblioteket fungerar som ett självbetjäningsbiliotek med öppna samlingar. Vid behov kan man även boka en betjäningstid hos bibliotekets personal.

Kundbetjäningen har öppet ti–to 10–16, stängt må, fr och under juli månad. Biblioteket med meröppet har öppet ti–fr kl. 9–16, stängt må och under juli månaden.

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Forskarsalen och -rummen vid kontoret på Sturegatan i Helsingfors stängs den 30 juni 2023.

Servicen till forskare gällande arkeologiska samlingar och bildsamlingar upphör den 30 juni 2023. Ansökningar om användningstillstånd gällande arkeologiska samlingar måste lämnas in senast den 31 maj 2023. Bildsamlingarnas material måste beställas med materialbeställningsformuläret senast den 15.6.2023.

Originalmaterial från bildsamlingar och arkeologiska samlingar lånas inte ut 2024 och 2025. Förfrågningar om lån tas emot fram till den 30 juni 2023.

Informationstjänsten för samlingarna fortsätter i den mån det är möjligt under flyttningen.

SÄKRA LOKALER

Museiverkets mål är att i både normalförhållanden och exceptionella situationer bjuda kunder och personal på säkra lokaler. Lokalerna städas effektiverat och vi fäster speciell uppmärksamhet på städningen av kundterminaler och kontaktytor. I samband med entrén erbjuds besökarna möjligheten till handdesinficering.

SÄKRA AVSTÅND

I museilokalerna ser vi till att besökarna kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd under museibesöket – såväl till varandra som till vår personal. Vi håller 2 meters säkerhetsavstånd till kunderna. Den personliga guidningen till användning av material utförs genom att beakta säkerhetsavståndet. Observera säkerhetsavståndet även då du överlag rör dig i fastigheten.

HAND- OCH HOSTHYGIEN

Våra anställda i kundtjänsten följer anvisningar för hand- och hosthygien. Följ du också!

BESÖK OSS FRISK

Om du känner dig sjuk, stanna hemma tills du är helt frisk.

Registret för personal av Arkiv och informationstjänster

Material beställs fram på förhand med hjälp av en beställningsblankett, som man kan fylla i på nätet eller vid kundtjänstdisken. Leveranstiden är två veckor, så en besökstid kan bokas tidigast den tionde arbetsdagen efter datumet då beställningen görs. Om materialbeställningen omfattar olika slags material, till exempel både bilder och arkivmaterial, kan beställningen skickas med en och samma blankett.

Material som kräver användningstillstånd
Ett tillstånd krävs för att få undersöka de arkeologiska föremålssamlingarna. Tillstånd beviljas för vetenskaplig forskning. Tillstånd krävs också för användning av sådant bild- och arkivmaterial och sådana publikationer vars användning har begränsats av datasäkerhetsskäl eller på grund av att materialet är så skört. Blanketten för anhållan om användningstillstånd kan fyllas i, skrivas ut, skannas in och bifogas till ett e-postmeddelande. Ansökan om användningstillstånd skickas till kundtjänsten för den samling vars material man vill få tillgång till.

Trådlöst nätverk
Besökare har tillgång till ett trådlöst nätverk. Inloggningsuppgifter fås från säkerhetsavdelningen vid ingången till Sturegatan 2.

Tjänsterna för Finlands nationalmuseums och Kulturernas museums historiska och etnologiska föremålssamlingar samt Myntkabinettets samlingar finns på Nationalmuseet. Samlingstjänsten för Finlands sjöhistoriska museums föremåls-, bild- och arkivsamlingar finns på Maritimcentret Vellamo i Kotka. Uppgifter om Finlands nationalmuseums samlingar har digitaliserats och gjorts tillgängliga i Finna. Om man vill bekanta sig med ursprungliga samlingskataloger och annat material bör man avtal om saken på förhand. Om man på grund av forskning eller annan grundad anledning vill bekanta sig med föremål, ska man med hjälp av den personal som är ansvarig för samlingen fylla i en ansökan om tillstånd att använda föremålssamlingen.