SIHA Projektet för överföring och övertagande av arkeologiska samlingar

Projektet för överföring och övertagande SIHA har startat. Inom ramen för projektet kommer samlingarna som för närvarande finns på Museiverkets nuvarande lokaler på Sturenkatu 2a att flyttas till Samlings- och bevarandecentret i Vanda senast vid slutet av 2025. Samlingarna kommer att granskas och förpackningsmaterialen kommer att bytas ut mot moderna material som är säkra för föremålen. Föremålen kommer att digitaliseras genom fotografering under hela projektets gång. Målet är att betydligt öka graden av digitalisering av samlingarna.

I projektet arbetar projektforskare, konservatorer och amanuenser. Amanuensernas uppgift är att katalogisera fynd från allmänheten.

För mer information: ark.kokoelmat@museovirasto.fi