Militärsjukhuset Gardes Lasarett 2.4.1912. Bild: Artur Faltin / Museiverkets bildsamlingar
Militärsjukhuset Gardes Lasarett 2.4.1912. Bild: Artur Faltin / Museiverkets bildsamlingar

En titt på Helsingfors i början av 1900-talet

Artur Faltin fotograferade i fabriker, på sjukhus, på byggarbetsplatser, i föreningar, på kontor, i butiker och i skolor.

Helsingforsfotografen Artur Faltins (1865–1930) samling med över 2 000 glasnegativ berättar på ett intressant sätt i bilder hur livet såg ut i Helsingfors vid 1900-talets början. Faltin, som föddes i Viborg och växte upp i Helsingfors, var en självlärd fotograf och medlem i Amatörfotografklubben i Helsingfors sedan 1905. Faltin studerade på universitet och arbetade som kontorist innan han blev fotograf. Karriären som fotograf började rätt sent. Enligt Finlands fotografiska museums tjänst Kuka kuvasi använde Artur Faltin titeln fotograf åren 1905–1925.

40-åriga Artur Faltin blev inte studiofotograf. Han var beställningsfotograf och tog med sig sina kameror dit han blev ombedd att komma och fotografera. Hembesök och fotografering ingick i samma pris. Förutom familjebilder, jubileums- och födelsedagsbilder samt dödsbilder (lit de parade) fotograferade han bl.a. byggnader, interiörer, målningar, föremål, några landskap och gravar och minnesmärken. Inte bara förmögna privatpersoner, utan också många företag anlitade Faltin. Han fotograferade i fabriker, på sjukhus, på byggarbetsplatser, i föreningar, på kontor, i butiker och i skolor. På Artur Faltins glasnegativ fastnade fina bilder av arbete för hundra år sedan. Även tidningarna beställde fotografier av honom. Till exempel för tidskriften Veckans Krönika fotograferade han byggnader i Helsingfors samt interiörer i restauranger, butiker och kontor.

Den tekniska utvecklingen av fotokonsten och de allt lättare kamerorna möjliggjorde utveckling av en ny typ av rörlig fotografering i början av 1900-talet. I enlighet med idealen för den nya inriktningen strävade också Faltin efter att fånga liv, sanningsenlighet och naturlighet i sina bilder. Känslor och stämningar fick synas i bilderna. Ett bra exempel på detta är ett fotografi taget vid militärsjukhuset Gardes Lasarett 1912, där en avslappnad stämning och även en gnutta humor förmedlas till åskådaren av bäddkamraterna som musicerar och läser dagstidningen i sängarna.

Glasnegativen har bevarats väl i sina ursprungliga papperskuvert och askar. Faltin, som till karaktären var noggrann, antecknade omsorgsfullt på kuverten och askarna inte bara fotografiets nummer, datumet, beställaren och objektet, utan också exakta tekniska uppgifter som använts vid fotograferingen. Han använde möjligen de tekniska uppgifterna som hjälp för att lära sig och utvecklas som fotograf.

Museiverkets Bildsamlingar katalogiserar, konserverar och digitaliserar Artur Faltins glasnegativ. Bilderna publiceras i webbtjänsten https://museovirasto.finna.fi/.


Text: Veera Berner

Kamera 1/2023

Levande musik på restaurang Fennia i Helsingfors 4.11.1922. Bild: Artur Faltin / Museiverkets bildsamlingar

Levande musik på restaurang Fennia i Helsingfors 4.11.1922. Bild: Artur Faltin / Museiverkets bildsamlingar.

Väninnor som dricker kaffe: från vänster Rosika Schwimmer, Annie Furuhjelm, Lilly Krogius och Jenny af Forselles. Bild: Artur Faltin / Museiverkets bildsamlingar

Väninnor som dricker kaffe: från vänster Rosika Schwimmer, Annie Furuhjelm, Lilly Krogius och Jenny af Forselles. Bild: Artur Faltin / Museiverkets bildsamlingar.