Barn äter rovor i Tietävälä i Kirvus i början av 1900-talet. Foto: Liina Cantell / Karelska nationens samling / Museiverkets Bildsamlingar. Objektinumero: KK4878:271
Barn äter rovor i Tietävälä i Kirvus i början av 1900-talet. Foto: Liina Cantell / Karelska nationens samling / Museiverkets Bildsamlingar (KK4878:271)

Med byafotografens ögon

Det är en varm sensommardag i början av 1900-talet i byn Tietävälä. Några barn sitter på en trappa och skalar och äter rovor med stor koncentration. Bara en liten flicka tittar modigt in i kameran.

Bilden av barnen är tagen av Liina Cantell. Hon tillbringade sina somrar på släktgården Uussija och fotograferade människorna i byn Tietävälä och livet i Kirvus med sin fotografiapparat.
Liina Cantell var Gustava Karoliina Cantells (född Mykrä) artistnamn. Hon föddes i Sankt Petersburg den 17 maj 1866 och var fru till stationschef Johan Gabriel Cantell.
Liina Cantell var byafotograf. Byafotograf kallas en person som vid sidan om sitt egentliga yrke fotograferade på landsbygden kring sekelskiftet 1900 och i början av 1900-talet. Få av dem var kvinnor. Vanligtvis var byafotografen en yngre man med ett intresse för ny teknisk utrustning.

Cantell tog lärarexamen vid Kymölä seminarium i Sordavala år 1888. Hennes utbildningsbakgrund kan delvis förklara hennes iver över nya tekniska innovationer. Som fru till en stationschef levde hon mitt i en teknisk brytningstid inom persontrafiken. Järnvägsnätet byggdes ut, och en ny tid anlände till orten till tonerna av ånglokens visslor.
I början av 1900-talet fotograferade Cantell byamiljön och folkets liv på landsbygden i Kirvus och Sordavala landskommun. Livet var ännu på den tiden ganska homogent och grundade sig på traditionella seder och bruk. Liina Cantells man utnämndes till stationschef i Kaltimo (i dag Eno) år 1919, och då flyttade familjen från Sordavala landskommun till norra Karelen. Liina Cantell dog i Kuopio den 23 oktober 1945.

Liina Cantells fotografi ”Ilta Helisevä-joella, Kirvussa” (Kväll vid Helisevä-älven i Kirvus) publicerades i jultidningen Joulutunnelma 1914. Så småningom dök fotografier upp i dagstidningar och tidskrifter, till en början som graveringar. Till exempel i Helsingin Sanomat publicerades det första tryckta fotografiet år 1904.
Fotografen deltog även med stor framgång i många fototävlingar. I en fototävling som ordnades av Turistföreningen i Finland år 1911 fick Cantell ett pris på 50 mark. I fototävlingen ”Suomen kesäinen luonto”, som ordnades av tidningen Maailma år 1921, vann hon första pris (500 mark) med sin bildserie. På andra plats i tävlingen kom den ryska kavalleriofficeraren och generalguvernörens adjutant Ivan Timiriasew.
I tidningen Maailma skrevs följande om tävlingen: ”[...] i den stora mängden fotografier fanns inte en enda från västra Finland och inte heller många från landets mellersta delar. Det stämmer också att de östra delarna är rikare på sevärdheter för naturvänner [...] Soliga vyer har i synnerhet stationschefsfrun Liina Cantell tagit med i sin omfattande samling.” I Kotiliesis tävling 1925 vann hennes pseudonym Heinäsirkka andra pris och böcker för 40 mark med bilderna ”Kahvinkeiton hommassa” (Kaffekokning), ”Heinäpellolla” (På höängen) och ”Pyykillä” (Tvätten).

Jaana Onatsu

Kamera 8/2019

Kvinnor tar upp vatten ur en brunn med en stång i byn Airanne i Sordavala landskommun i början av 1900-talet.​ Foto: Liina Cantell / Karelska nationens samling / Museiverkets Bildsamlingar

Kvinnor tar upp vatten ur en brunn med en stång i byn Airanne i Sordavala landskommun i början av 1900-talet. Foto: Liina Cantell / Karelska nationens samling / Museiverkets Bildsamlingar (KK4878:846)