Fröknarna Lilli Törnudd och Vivia Törnudd. Lilli Törnudd arbetade som lärare i teckning och handarbete och var en av de utbildningsreformatorer som verkade i skiftet av 1800- och 1900-talet. Foto: Daniel Nyblin / Museiverkets Bildsamlingar. Objektinumero: HK19321130:549-1878
Fröknarna Lilli Törnudd och Vivia Törnudd. Lilli Törnudd arbetade som lärare i teckning och handarbete och var en av de utbildningsreformatorer som verkade i skiftet av 1800- och 1900-talet. Efterbehandling av en digital arkivbild. Foto: Daniel Nyblin / Museiverkets Bildsamlingar (HK19321130:549-1878)

Studiobilder från 1870-talet i digitalt format

Atelier Daniel Nyblin var populär.

Norrmannen Daniel Nyblin (1856-1923) öppnade en fotoateljé i Helsingfors år 1877. Innan han öppnade eget arbetade Nyblin, som flyttat till Helsingfors 1875, i fotografen Charles Riis (1837-1915) ateljé.
Den nystartade fotoateljén blev mycket populär – redan under det första året hade Nyblin nästan tusen kunder. Daniel Nyblins fotoateljé verkade i Helsingfors fram till 1923.
Nyblin bidrog också till många andra professionella och konstnärliga projekt, bland annat som fotoutrustningshandlare, landskaps- och miljöfotograf, redaktör och utgivare för en tidskrift om fotografering samt arrangör av fotoutställningar. Nyblin har senare titulerats den finska fotokonstens fader och är känd i synnerhet för sina porträtt.

Under våren 2016 digitaliserades och konserverades negativsamlingen från Atelier Daniel Nyblin i Museiverkets Bildsamlingar. Samlingen omfattar sammanlagt omkring 140 000 glasnegativ från 1900-talets första årtionden.
De äldsta negativen som valdes ut för digitaliseringsprojektet var från åren 1877-1878; omkring tre tusen negativ katalogiserades. Ett begränsat urval på omkring 10 procent, alltså omkring tre hundra negativ, digitaliserades.
Nyblin fotograferade huvudsakligen bilder till visit- och kabinettkort i kartong i sin ateljé. Syftet med digitaliseringen är att spara historiskt eller fotografimässigt betydelsefullt bildmaterial i digital form och göra det lättare att använda. För högklassig digitalisering och med tanke på hållbarheten krävs även rengörings- och konserveringsåtgärder.

Museiverkets Bildsamlingar följer de kvalitetskrav och anvisningar för digitalisering av originalmaterial som normalt tillämpas inom musei- och arkivsektorn.
När bilder digitaliseras sparas två digitala bilder: dng, det vill säga en obehandlad arkivbild (digitalt negativ) för permanent lagring och en arkivbild för publicering i tif-format.
Enligt museal digitaliseringspraxis begränsas innehållet i de arkivbilder som publiceras. När det gäller materialet från Atelier Nyblin begränsades det arkivmaterial som publiceras dock mer. Tanken är att de slutgiltiga digitala bilderna i så hög grad som möjligt ska motsvara studiobilderna. Detta är även målet med efterarbetningen, det vill säga färgkorrigeringen, åtgärdandet av skador och retuscheringarna.
De digitaliserade fotografierna från Atelier Nyblin publiceras i webbtjänsten kuvakokoelmat.fi.

Hanna Talasmäki

Kamera 6/2016

Lilli och Vivia Törnudd. Obehandlad råbild som gjorts om till positiv. Foto: Daniel Nyblin / Museiverkets Bildsamlingar

Lilli och Vivia Törnudd. Obehandlad råbild som gjorts om till positiv. Foto: Daniel Nyblin / Museiverkets Bildsamlingar (HK19321130:549-1878)

Lilli och Vivia Törnudd. Visitkortsbild på kartong. Foto: Daniel Nyblin / Museiverkets Bildsamlingar

Lilli och Vivia Törnudd. Visitkortsbild på kartong. Foto: Daniel Nyblin / Museiverkets Bildsamlingar (HK19440819:305)