En kärnavfallskapsel från Lovisa kärnkraftverk flyttas till ett sovjetiskt specialtåg 1981. Foto: Lauri Sorvoja / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket. Objektinumero: JOKALS22A:7
En kärnavfallskapsel från Lovisa kärnkraftverk flyttas till ett sovjetiskt specialtåg 1981. Foto: Lauri Sorvoja / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket (JOKALS22A:7)

Atomtåget på väg mot öster

Det första partiet använt kärnbränsle transporterades till Sovjetunionen för 33 år sedan.

Atomtåget avgick från Lovisa järnvägsstation tio i sju på kvällen den 18 augusti för 33 år sedan. Avgångstiden var en stor hemlighet. Men pressfotografen Lauri Sorvoja hade fått tips och var den första att fotografera Finlands första kärnavfallståg på väg mot slutdeponeringsplatsen i Sovjetunionen. Fotografierna publicerades i Ilta-Sanomat följande dag.

Det första kärnkraftverket i Finland beställdes från Sovjetunionen 1969. Energibolaget Imatran Voima lät bygga kärnkraftverket på Hästholmen 16 kilometer från Lovisa. Lovisa kärnkraftverk blev färdigt 1977. Finland övergick till atomtid.
Man skulle också avgöra hur använt kärnbränsle skulle slutdeponeras. Det var meningen att kärnavfallet från Imatran Voimas kraftverk i Lovisa skulle transporteras tillbaka till Sovjetunionen. Det första partiet, 14 ton kärnavfall, var på väg till slutdeponeringsplatsen i Majak i Sovjetunionen sommaren 1981.
Finland följde spänt förberedelserna inför den farliga transporten. Specialtillverkade tågvagnar anlände från Sovjetunionen i slutet av juli. Kärnavfallet lades i fyra behållare som lastades på långtradare på Hästholmen. En full behållare vägde 83 ton.
Tidschemat för transporten var hemligt. Tidningen Helsingin Sanomat kallade tidpunkten för kärnavfallstransporten den bäst bevarade hemligheten i Finland. Medierna väntade, folket väntade.

Tidningen Ilta-Sanomats redaktör Timo Sihvo skrev att den första långtradaren avgick från Hästholmen till Lovisa järnvägsstation måndagen den 17 augusti kring kl. 20. Av Lauri Sorvojas fotografi kan ses hur en speciallångtradare kör i poliskonvoj genom Lovisa centrum i nattmörker. På det andra fotot lastas en behållare med kärnavfall på atomtåget på bangården. Månen lyser.
Imatran Voima och VR berättade inte när tåget skulle avgå. Det var bara att vänta igen. Spänningen ökade också på grund av banan mellan Lovisa och Lahtis som hade byggts på 1920-talet. Viktbegränsningen på banan som var i dåligt skick var nämligen 17 ton och atomtågets axeltryck uppgick till 15 ton.
Nyfikna människor samlades längs banan för att se hur det hela gick till. På Sorvojas foto driver ett pojkgäng omkring och väntar på att tåget skulle avgå.

Enligt Ilta-Sanomat avgick atomtåget till slut från Lovisa järnvägsstation tisdagen 18 augusti kl. 20. Sorvoja fotograferade atomtåget när den kröp fram 15 kilometer i timmen mot Lahtis. Fotografierna publicerades i tidningen följande dag.
Tågets fortsatte via Lahtis, Kouvola och Vainikkala till Viborg. Atomtåget korsade riksgränsen tryggt på onsdagsmorgon.
Den sista kärnavfallstransporten från Finland till Ryssland skedde 1996.
Pressfotografen Lauri Sorvoja från Kotka donerade sin fotografisamling till Museiverkets Journalistiska bildarkiv, JOKA, år 2012. På JOKAs webbplats finns en intervju med Sorvoja där han berättar om atomtåget.

Raija Linna

Kamera 9/2014

Använt kärnbränsle transporteras i poliskonvoj till Lovisa järnvägsstation. Foto: Lauri Sorvoja / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

Använt kärnbränsle transporteras i poliskonvoj till Lovisa järnvägsstation. Foto: Lauri Sorvoja / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket (JOKALS22A:4)