Km12971 13075 3. Kuvaaja: Soile Tirilä / Museovirasto 2017

Arkiv

Museiverkets arkiv administrerar arkivmaterial som samlats under de senaste mer än 130 åren och som är en del av Finlands nationella kulturarv. Arkivmaterialet börjar i huvudsak från år 1884, då den arkeologiska kommissionen grundades. Arkivet innehåller även en del material som är äldre än så.

Arkivmaterialet är i huvudsak relaterat till kulturmiljön och -arvet samt forskningen, skötseln och administreringen av det. De största materialhelheterna är förknippade med arkeologi, den byggda miljön och etnologi.

Museiverkets arkiv är en del av Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster.