Samlings- och informationstjänster

I Museiverkets föremåls- och bildsamlingar finns information om människor och fenomen under tusentals år. I arkivet finns material för stödjande, skötsel och förvaltning av kulturmiljön och kulturarvet som har ackumulerats under mer än hundra år.

Biblioteket är det största vetenskapliga specialbiblioteket inom museibranschen som är öppet för allmänheten. Dess specialområden är bl.a. arkeologi, historia, etnologi, museologi, konsthistoria och byggnadsskydd.

Museiverket förmedlar också information om kulturarvet via sina egna publikationer, som produceras både i traditionellt tryckt format och som webbpublikationer.

Museiverket främjar tillgången till information om kulturarvet även via datanätverk genom att utveckla den digitala dokumenteringen av museisamlingarna och kulturarvet samt datasystemen.