Rikkauksien Hame 15 Hameenkoski Osa

Prislista

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) innehåller stadganden om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer skall vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna.

Vägledning om prissättning finns också i förordningarna på grundval av lagen om lön, ministeriernas beslut och särskilda bestämmelser

Priserna fr.o.m. 1.1.2021
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna.

Museiverkets prislista 2021 (pdf-fil, endast på finska)

Moms 0 %

PRIS
Utförseltillstånd (offentligrättslig prestation) 110,00
Rubbningstillstånd (offentligrättslig prestation) 450,00
Undersökningstillstånd för fornlämningar (offentligrättslig prestation) 165,00

Inträdespriserna till specialutställningar kan avvika från normala inträdesavgifter.

Moms 0 %

Nationalmuseum PRIS
Vuxna 14,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 10,00
Besök i Nationalmuseets torn, vuxna
5,00

Tavastehus slott
Vuxna 12,00
Barn 7-17 år 6,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Skolelevsgrupp/person 4,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år)
2,00
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.9.-15.12.2020, vuxna 14,00
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.9.-15.12.2020, barn 7-17 v. 7,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, vuxna
19,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, barn 7-17 v. 9,00

Olofsborg
Vuxna 12,00
Barn 7-17 år 6,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Skolelevsgrupp/person 4,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år) 2,00
Sambiljett (Olofsborg och Nyslotts landskapsmuseum), 2.1.-15.12.2020, vuxna 13,00

Finlands sjöhistoriska museum
Maritimcentret Vellamo, vuxna 12,00
Maritimcentret Vellamo, medlem i en grupp 8,00
Maritimcentret Vellamo, pensionärer 8,00

Isbrytaren Tarmo, vuxna 5,00

Fölisö friluftsmuseum
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers., nedsatt pris den 15–31 maj och den 1–15 september när endast en del av objekten är öppna för allmänheten) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Entreavgift varje hus separat 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 16,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 6,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 36,00

Hvitträsk
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00

Ekudden
Vuxna
10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 16,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 6,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 36,00


Villnäs

Vuxna
10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00

Langinkoski
Vuxna 8,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 6,00

Fängelset
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 4,00
Familjebiljett (2 vuxna och barn) 25,00
Grupper min. 10 personer/person 6,00
Skolelevsgrupp/person, läraren fritt inträde
4,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, vuxna 19,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, barn 9,00

Inkl. moms 24 %

Alla museer PRIS
Övervakningsavgift, 1 timme 55,00
Övervakningsavgift utanför öppethållningstider 105,00

Hvitträsk
Guidning/timme 65,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 35,00
Specialguidning, 1 timme 105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.)
105,00
Guidad visning i museet under museets öppettider, max. 20 min.
90,00
Guidad visning i museet utanför museets öppettider, max. 20 min.
160,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme
30,00

Tavastehus slott
Kvällsguidning/guide, 1 timme 75,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 75,00
Visning av slottet, max. 20 min. 90,00
Guidning, 1 timme 75,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme 30,00

Langinkoski
Guidning/presentation till museet 60,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 30,00
Guidning utanför öppethållningstider, inkl. öppningsavgift, egen guide 105,00
Guidning utanför öppethållningstider, inkl. öppningsavgift, freelance guide 140,00
Öppningsavgift utanför öppettider/gång 70,00
Rollguidning (Kotkaguides) beställd via Nationalmuseum 130,00
Special- / dramaguidning, egen guide 90,00

Villnäs
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 35,00
Specialguidning, 1 timme
105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.) 65,00

Olofsborg
Kvällsguidning/guide, 1 timme 75,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 75,00
Visning av slottet, max. 30 min. 105,00
Guidning, 1 timme 75,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme
30,00
Födelsedagsguidning, barn30,00

Fölisö friluftsmuseum
Guidning för skolgrupper och basguidning, 1 timme 55,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 30,00
Verkstad
75,00
Guidning utanför öppethållningstider: guidningsavgift + inträdesavgift + 100 €

Nationalmuseum
Guidning 85,00
Veckoslutsguidning
105,00
Guidning för skolgrupper 55,00
Specialguidning för vuxna
160,00
Specialguidning för skolelever105,00
Födelsedagsguidning, barn 105,00
Guidning för barngrupper
80,00
Verkstad skolgrupp, max 25 personer, 60-100€ eller 60€ första timmen, påföljande timmar 20€/timme
65,00
Verkstad för fullvuxna,max 20 personer, 100€/påbörjad timme
105,00
Inledning, max 20 min., under 50 personer
105,00
Inledning, max 20 min.,över 50 personer
210,00
Guidning i nationalmuseets torn
65,00
Öppning- / stängningsavgift utanför öppethållningstider, gång
120,00

Finlands sjöhistoriska museum
Guidning, 1 timme 60,00
Guidning, halv timme 30,00
Guidning för skolgrupper, 1 timme 40,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 20,00
Verkstad för skol- och barngrupp
60,00

Ekudden
Guidning/timme 65,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 35,00
Specialguidning, 1 timme 105,00
Öppethållningsavgift utanför öppethållningstider också mån och tis
105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.)
105,00

Hintoihin sisältyy alv. 24 %

Hvitträsk
Vuokra sisältää perusopastuksen (0,5 tuntia) ja pääsymaksun museoon.
Tupa (vuokrattavissa museon avoinnaoloaikojen ulkopuolella) 525,00
Pohjoispäädyn kokoushuone, koko päivä, max 8 tuntia 420,00
Pohjoispäädyn kokoushuone, puoli päivää, 1-4 tuntia 265,00
Lisätuntihinta kokoustiloihin, klo 9-17 55,00
Ateljee/päivä 525,00
Pokkamonttu, 8 hlö, klo 9-17 (ei verkkoyhteyttä) 210,00
Pokkamonttu, puoli päivää, max 4 tuntia (vihkitilaisuudet) 160,00
Eteläterassi, klo 11-17/tunti 65,00
Avoinnapitomaksu jokaiseen tilaan, klo 17 jälkeen/tunti 105,00
Avoinnapitomaksu jokaiseen tilaan, klo 21 jälkeen/tunti 210,00
Hämeen linna
Koillissiivensali/päivä 265,00
Kuninkaansali/päivä 370,00
Kuninkaansali, max 1 tunti 300,00
Koko juhlakerros/päivä 1 680,00
Kappeli/päivä 265,00
Kappeli, vihkiminen ja muut tilaisuudet 200,00
Leivintupa/päivä 300,00
Tykkitorni/päivä 300,00
Luentosali klo 8-16 375,00
Luentosali, puoli päivää (max 4h) 190,00
Luentosali klo 16 jälkeen/tunti 75,00
Kirkkosali/päivä 265,00
Linnantupa 300,00
Eteläpiha/päivä 630,00
Eteläpiha/tunti 105,00
Asuinhuone+tanssiparketti/päivä 150,00
Tanssiparketti 45,00
Avoinnapitomaksu, linnan aukioloaikojen ulkopuolella, tunti 75,00
Langinkoski - vuokraus mahdollista vain aukiolon ulkopuolisina ajankohtina
Kalastusmaja, iltatilaisuus avoinnapitokaudella, tuntikorvaus (18-22) 150,00
Avoinnapitokauden ulkopuolella:
Kalastusmaja, tilaisuus, koko päivä, max 8 h 600,00
Kalastusmaja, tilaisuus, puoli päivää, 4 h 400,00
Kalahautomo, tilaisuus, tuntikorvaus 100,00
Kalahautomo, iltatilaisuus, max 4 h 250,00
Louhisaari
Sivurakennuksen kokous/työpajatila, klo 8-17, lisätunnit 50 € 105,00
Olavinlinna
Kuninkaansali/päivä 580,00
Kongressisali/päivä 525,00
Kongressisali/puoli päivää (esimerkiksi vihkitilaisuuteen, max 4h) 262,50
Keskushalli/päivä (vuokrataan linnan avoinnaoloaikojen ulkopuolella) 525,00
Kellotornin alakerta/päivä/ilta 265,00
Kappeli/päivä (max 2h) 200,00
Papin kamari/päivä (1.5.-30.9.) 130,00
Paksu Bastion/päivä 372,00
Hääpaketti 1 (kuninkaansali, keskushalli ja kellotornin alakerta) 1 050,00
Hääpaketti 2 (linnantupa, keskushalli ja kellotornin alakerta) 630,00
Alakerran juhlatilat (kuninkaansali, keskushalli, kellotornin alakerta, kongressisali) 1 680,00
Iso linnanpiha/päivä 1 050,00
Iso linnanpiha/päivä, katos ja katsomo 4 650,00
Laitteiden ja kalusteiden vuokraus
Flyygelin vuokraus ja viritys 210,00
Avoinnapito museon avoinnaoloaikojen ulkopuolella, tunti 75,00
Siirtomaksu sähköflyygelille, sekä muille suuremmille kalustesiirroille 105,00
Seurasaaren ulkomuseo
Karunan kirkko 320,00
Iisalmen pappila, Kokoushuone, koko päivä 265,00
Iisalmen pappila, Kokoushuone, puoli päivää 160,00
Iisalmen pappila, Koko pappila (ei museokauppa), 16.9.-14.5. välisenä aikana, koko päivä 840,00
Iisalmen pappila, Koko pappila (ei museokauppa), 16.9.-14.5. välisenä aikana, puoli päivää 580,00
Hääpaketti: Karunan kirkko, Pappilan Sali iltakäyttöön sis. avoinnapitomaksun klo 20 saakka 970,00
Klo 17:n jälkeen hintaan lisätään avoinnapitomaksu (100 €/tunti klo 17-22, muut ajat sopimuksen mukaan) 105,00
Suomen merimuseo/Merikeskus Vellamo
Auditorio, koko päivä (klo 8-17) 780,00
Auditorio, puoli päivää 450,00
Auditorio, lisätunti (max 1 tunti) 70,00
Opetustilat, 60 henkeä, koko päivä (klo 8-17) 700,00
Opetustilat, 30 henkeä, koko päivä (klo 8-17) 350,00
Opetustilat, 30 henkeä, tuntikorvaus (klo 8-17) 70,00
Jäänmurtaja Tarmo, messi, koko päivä (10-18) 400,00
Jäänmurtaja Tarmo, messi, puoli päivää (4 h) 250,00
Jäänmurtaja Tarmo, messi, tuntikorvaus (klo 8-17) 70,00
Jäänmurtaja Tarmo, iltatilaisuus (klo 17-21) 600,00
Jäänmurtaja Tarmo, koko alus, koko päivä (8 h, klo 8-18) 1 200,00
Jäänmurtaja Tarmo, koko alus, puoli päivää (max 4 h, klo 9-18) 500,00
Jäänmurtaja Tarmo, koko alus, tuntikorvaus (klo 9-21) 200,00
Venehalli, varaus yksityistilaisuuteen mahdollista aukioloajan ulkopuolella
Tuntikorvaus klo 10-17 150,00
Aukioloajan ulkopuolinen iltatilaisuus klo 17-21, alkaen hinta ja*) 600,00
*) Hintaan lisätään avoinnapitomaksu alkaen 150 €/alkava tunti.
Tamminiemi
Alakerran sali, tuntihinta avoinnaoloajan ulkopuolella 340,00
Yläkerran ruokasali, puoli päivää (max 4h, ma-ti klo 8-17 ja ma-su klo 17-22) 1 890,00
Kokoustila, koko päivä (klo 8-17) 420,00
Kokoustila, puoli päivää (max 4 tuntia) 265,00
Sauna (sis. pyyhkeet) (klo 17-22) 3 675,00
Puisto (ma-ti klo 10-17 ja ma-su klo 17-24) 1 365,00
Puisto (ma-ti klo 10-17 ja ma-su klo 17-24), puoli päivää (max 4 tuntia) 945,00
Huvimaja (klo 8-17) 630,00
Huvimaja, tuntihinta (klo 8-17) 210,00
Puisto ja huvimaja (ma-ti klo 10-17 ja ma-su klo 17-22) 1 575,00
Kokouspaketit:
Johtoryhmän paketti: kokoustila, ruokasali, sauna 5 145,00
Kaikkiin vuokrahintoihin sisältyy yksi museo-opastus ja opas.
Lisäopas 60 €/opastus
Avoinnapitomaksu jokaiseen tilaan, klo 17 jälkeen/tunti 105,00
Avoinnapitomaksu jokaiseen tilaan, klo 21 jälkeen/tunti 210,00
Vankila
Vankilan keskikäytävä/tilaisuus 1 000,00
Vankilan piha/tilaisuus 525,00
Avoinnapitomaksu, Vankilan avoinnaoloaikojen ulkopuolella, tunti 75,00
Tilavarausten peruutusmaksut
31 vrk ennen tilaisuutta 0 % perusvuokrasta
30-21 vrk ennen tilaisuutta 25 % perusvuokrasta
20-15 vrk ennen tilaisuutta 50 % perusvuokrasta
14-8 vrk ennen tilaisuutta 75 % perusvuokrasta
7 vrk tai myöhemmin 100 % perusvuokrasta
Museovirastolla on oikeus periä myös muita tilojen käytöstä aiheutuvia kustannuksia (esim. käyttäjän toiminnasta aiheutuva ylimääräinen siivous).

Inkl. moms 24 %

PRIS
Prisgrupp 1 (kravgrupp 1-6)
78,00
Prisgrupp 2 (kravgrupp 7-8) 91,00
Prisgrupp 3 (kravgrupp 9-12)104,00

Inkl. moms 24 %

PRIS
Konservering/timme 97,00
Föremålslogistik i samlingscentralen/timme
63,00
Föremålslogistik i samlingscentralen/timme78,00
För storkunder och Centret för samlingarnas kunder skickas en separat offert.
Röntgenfotografering/timme
120,00
Användning av Konserveringsenhetens röntgenbilder och andra konserveringsbilder likaså Bildsamlingarna
Djupfrysning/gång
150,00
Priser för vacumfrystorkade föremål enligt skild offert
På priset tillkommer en föremålslogistikavgift på 63 €/timme
Förvaringsservice i Centret för samlingarna i Vanda:
Hyll- ,lastpallsförvaring m3/mån
19,93
Nätväggsförvaring m2/mån
6,29

Moms 0 %

GIVNA UTBETALNINGAR ENLIGT LAGEN OM MYNDIGHETERNAS OFFENTLIGA VERKSAMHET PRIS
Avtryckstjänst - vanliga avtrycksbeställningar


Papperskopia eller fil av dokument utskrivnings storlek A4-A3
A4/sida 0,65
A3/sida 1,30
Bundet dokument/sida 1,30

Papperskopia eller fil från elektroniska användnings- eller synbegränsade material
Timarbete 45,00


Sökningsavgift
För sökning av information, som debiteras utöver avtryckskostnaden
Den första 0,5 timmen är gratis
För varje 0,5 h efter det 32,00
Betalningen debiteras, fasten dokumentet inte hittas.
Inkl. moms 24 %
FÖRETAGSEKONOMISKA BETALNINGAR PRIS
Avtryckstjänsternas tilläggs- och specialtjänster

Digitaliserin som timarbete. Ursprungliga storleken högst A3.Kopian skickas som pdf-fil. Nerteckningsredskapen debiteras skilt. 65,00

Kartor och ritningar i Museiverkets arkiv
Icke digitaliserade ritningar/kartor, materialens hanteringsavgift som timarbete. Minimidebitering 0,5 timmar. Till hanteringsavgiften av digitaliseringen kommer även utgifter som utomstående tjänsteleverantörerna debiterat kunden. Ritningarnas/kartornas frakt- och digitaliseringsavgifter av utomstående tjänsteleverantörer betingar enligt leverantörernas prislistor.Leveranstid enligt överenskommelse.

Angående de digitaliserade kartorna/ritningarna följes bildtjänstens prislista för digitalisering/leveranser (per bild) 20,00

Självbetjäningsskanning/kopiering/sida 0,50

Bildtjänster
Se bildtjänsternas prislista, teckningar och kartor

Övriga avgifter
Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €.
Packnings- och postavgifter enligt verkliga utgifter expences.

Inkl. moms 24 %

PRIS
Timdebitering för åtskiljning, avpassning och analysering av materialet. Kostnad per timme:
100,00

Inkl. moms 24 %

PRIS
Material som uppdateras, hela materialet 9840,00
Uppdatering av material, regional begränsning, det skattefria priset beräknas enligt det beställda antalets andel (beställt antal/hela materialet) av överlåtelsepriset vid överlåtelsetidpunkten.
Årlig uppdatering 15 % av anskaffningspriset, hela materialet 1476,00

Därtill uppbäras kostnader som förorsakas av åtskiljning av materialet från registret. Kostnaden räknas enligt gällande prislista. Kostnad per timme:
100,00

Inkl. moms 0 %

PRIS
Utställningar
Pris enligt överenskommelse.
Ersättning för en borttappad nyckel (forskarrum, fack)
50,00

Inkl. moms 0 %

Fjärrlån/beställing PRIS
Statliga, kommunala och statsunderstödda bibliotek (offentligrättslig prestation) 9,00

Inkl. moms 24 %

PRIS
Övriga inhemska bibliotek 12,40
Biblioteket levererar fjärrlån endast ur egna samlingar.
Till bibliotek i utlandet expedieras fjärrlån avgiftsfritt enligt ömsesidighetsprincipen.
Kopior för andra bibliotek (fotokopia eller pdf) A4
de första 10 sidor
7,00
de följande 10 sidor
4,00
Kopior för andra bibliotek (fotokopia eller pdf) A3
de första 10 sidor 11,00
de följande 10 sidor 8,00

Förseningaavgifter/volym/dygn
högst 5,00 €/volym 0,50
Låneförbud träder i kraft, när böterna uppgår sammanlagt till 15,00 € eller när volymen är 15 dagar försenad.
Återkravskostnader enligt byråns egna förfaranden
Ersättning för försvunnet eller skadat material: PRIS
Moms 0 %
anskaffatningspris för nytt material, högst 80,00

Informationstjänster PRIS
Inkl. moms 24 %
Informationssöknings uppdrag eller annat expertarbete, 1 h utan kostnader, efter det för varje ½ timme 32,00

Inkl. moms 24 %

En digitaliserings-/leveransavgift indrivs av Museiverket för de levererade bilderna. Enbart i undantagsfall indrivs separata bruksavgifter. Ifall visandet/användandet av bilderna inte är begränsat, publiceras bilderna som digitaliserats på kundernas beställning i webbtjänsterna till allas förfogande av Museiverket enligt dess tidtabell.
BILDSPECIFIK DIGITALISERINGS-/LEVERANSAVGIFT PRIS
Innehåller en nödvändig digitalisering och/eller en digital lagring leverans via nedladdningstjänsten, 300 ppi, RGB, TIFF

fram till storlek A3/A2 (den största storleken som fås ur kameran)
20,00

Kostnaderna för digitalisering av smalfilmer och motsvarande rörlig bild överenskoms från fall till fall.

ÖVRIGA BILDTJÄNSTER
Omfattande bildsökningar och informationstjänst som kräver speci-alåtgärder

Den första ½ timmen är avgiftsfri.
Timarvode för uppsökande av information, fastän den begärda informationen inte skulle hittas, minimiarvode ½ timme.
För varje påbörjad ½ timme efter den avgiftsfria tiden.
39,00

Fotograferingsavgift
Fotografernas timarvode för fotografering av bildsamlingar
78,00
Minimiarvode ½ timme39,00
Priset debiteras då Museiverkets samlingar enligt kundens specialbehov fotograferas på hens beställning. Leveransen av den digitala lagringen (300 ppi, RGB, TIFF) tillsätts i priset 20,00 euro / bild (inkl. moms)

Lagring av bildfiler
CD-ROM / DVD
13,00
USB-minne
13,00

Bruksavgifter enbart i undantagsfall som meddelats separat
Bruksavgiften är bildspecifik och den indrivs enbart i undantagsfall som meddelats separat. Bruksavgiften möjliggör även kommersiellt bruk av samma produkt i olika versioner samt i oförändrade omtryck för ändamål som specificeras i beställningen. Bilder måste i webbruk visas som förminskade.
Bruksavgift 50,00
Bruksavgiften för reklam- och marknadsföringsavsikt bestäms från fall till fall, t.ex. i tidningsreklam från 200,00
Bruksavgift för smalfilm och övrig rörlig bild, påbörjad minut / lagring
170,00

Leveransvillkor
Leveranstider och avgifter

Leveranstiderna vid beställningar 1-15 bilder är högst 8 arbetsdagar, vid beställningar av 16-30 bilder högst 14 arbetsdagar och vid mera omfattande beställningar enligt överenskommelse.

Leveranstider för föremålsfotograferingar enligt separat överenskommelse.

Om summan på beställningen är under 30,00 euro tilläggs ett faktureringstillägg på 10,00 euro (inkl. moms) för små inköp, då man betalar med faktura.

Förpackningsavgifter och porton enligt riktiga kostnader, minst 3,00 euro.


Villkor gällande användning av bilder
Kunden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Användningen av personbilder i marknadsföring och reklam är förbjuden utan samtycke av den person som syns på bilden.

Kunden ansvarar för ändamålsenlig bildbehandling. Enligt god sed nämns eventuella bildförändringar och -redigeringar i samband med bildanvändningen. Om man vet namnet på tillverkare och/eller fotograf, underavdelning med eget samlingsnamn och specialsamling, samling och ägare måste det nämnas i samband med bilden.

Museiverket strävar efter att den information som de publicerar är korrekt. Bildinformationen kan ändå innehålla bristfälligheter och felaktigheter. Om ni upptäcker fel ber vi er kontakta kundtjänsten för Bildsamlingarna. Kunden ansvarar för att kontrollera att bilderna och informationen är korrekt då de publiceras.

Ifall bilderna inte innehåller begränsningar är det med ett fotograferingstillstånd avgiftsfritt att använda självtagna fotografier i lärdomsprov.

Vi ber er leverera ett friexemplar av den tryckta publikationen i vilken bilden har använts till Museiverkets bibliotek.

Inkl. moms 24 %

PRIS
Användningsavgift för bild, reklambruk (tidning, TV, internet, kampanj)
300,00
Användningsavgift för bild, publikation (kommersiellt bruk, bok, tidning eller tidskrift, internet)
50,00
Användningsavgift för bild (vetenskaplig litteratur, lärdomsprov, släktforskning)
15,00
Fotograferingstillstånd (för eventuell övervakning tas ut en ersättning per timme)
50,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 7-18/timme
60,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 18-24/timme
80,00
Öppningsavgift
100,00

Skattesats bestämmas enligt produkten.

Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €, gäller inte bibliotekets fjärrlåneservice.

Förpackningskostnaderna enligt de verkliga utgifterna.

Post-, bank- o.a. leveransavgifter enligt de verkliga kostnaderna.