Kuva Soile Tirilä 2001 Rakennushistorian kuvakokoelma Museovirasto
Soile Tirilä 2001, Museiverket, Forssa spinneri

Europarådets kulturvägar

Europarådets kulturvägar leder turisten som är intresserad av kulturarv, kultur och konst till fascinerande leder runt om i Europa. Ett aktivt, utvecklingsinriktat samarbetsnätverk erbjuds ledaktörerna.

Europarådets program för kulturvägar inleddes år 1987. Finland anslöt sig till Europarådets utvidgade delavtal om kulturleder 2018. Målet med kulturvägarnas verksamhet är bland annat att öka kännedomen om europeiska värden och mångsidiga kulturarv, förstärka interaktionen mellan kulturerna samt utveckla hållbar kulturturism.

Det finns nu 47 kulturvägar i Europa. Teman på vägarna är exempelvis arkitektur, industriellt arv, religion, landskapsarv, europeisk konst, musik och litteratur. Den första förvaltade kulturvägen i Finland var Alvar Aaltovägen, som fick kulturcertifikatet 2021. Dessutom finns finska objekt med i andra aktivt fungerande kulturväger, som Prehistoric Rock Art Trails- vägen, St. Olav Ways-vägen och European Route of Industrial Heritage-vägen.

Kulturvägarna ligger till 90 % på landsbygden. Till nätverket för kulturvägar kan till exempel höra kulturarvsobjekt, museer, turistföretag, högskolor och forskningsanstalter, kommuner, frivilligorganisationer kulturinstitut och regionala utvecklingsföretag. Man har även utvecklat kulturvägsverksamheten runt immateriellt kulturarv.


Kulturvägsverksamheten erbjuder möjligheter till gränsöverskridande kulturell utveckling, turismsamarbete, nätverkande och att förbättra den internationella synligheten. Kontakterna med branschens forskare och experter garanterar en bas för verksamhetens vetenskapliga verksamhet. Europarådets certifikat för kulturvägar är en garanti för kvalitet, vilket även förbättrar möjligheterna till finansiering.

För att nätverket ska kunna få Europarådets kulturvägscertifiering, ska den uppfylla olika krav gällande vägens teman, praktiska åtgärder och samarbetsnätets administration. Centrala krav är:

  • Vägens tema sammanför minst tre europeiska länder.
  • Dess tema har vetenskaplig grund samt praktiskt vetenskapligt samarbete.
  • Vägnätverket utvecklar hållbar kulturturism.
  • På vägen förverkligar man utbildnings- och undervisningsverksamhet som rör ungdomar.
  • Vägen ökar medvetenheten om gemensam europeisk historia, minne samt kulturarv.
  • Vägens verksamhet kopplas till nutidskultur och konst.
  • Vägen administreras av ett organ, som har en juridisk ställning, i de flesta fall en registrerad förening.
  • Vägens nätverk är ekonomiskt livskraftigt och leds demokratiskt.

Kriterier för certifieringen har definierats närmare i Europarådets resolution från 2013.

Ansökningen lämnas till organet i Europarådet som administrerar vägnätverket. Omcertifiering kan ansökas årligen. Certifiering av nya kulturväger beslutas av EPA-avtalets medlemsländer med stöd av bedömningsrapporten framtagen av en extern expert. Finlands representant i styrelsen är undervisnings- och kulturministeriet. De mer detaljerade tidtabellerna för den årliga ansökningen kan kontrolleras på webbplatsen för Europarådets kulturvägsverksamhet. Certifierade vägar bedöms med tre års mellanrum med stöd av en bedömningsrapport från en extern expert. Rapporter från regelbundna bedömningarna hjälper vägnätverket att vidare utveckla sin verksamhet.

Man kan ansöka en redan certifierad väg till medlem, då anslutandet bestäms av det administrerande organet för vägen i fråga enligt dess egna regler. Europarådet har samlat information om certifierade väger och deras företrädare på sin webbplats, vilka de som är intresserade av vägens verksamhet kan ta kontakt med.

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet som producerats av Museiverket från den här länken. Nyhetsbrevet behandlar Europarådets kulturväger och utvecklingen av kulturturismen i Finland. Nyhetsbrevet är på finska.