Mikkeli Brahenlinna T Mokkonen

Utlåtanden och träffar om hörandet

Museiverket begärde ställningstaganden om inventeringen av arkeologiska objekt av riksintresse. Hörandetiden var 1.3 –14.4.2023. Efter hörandet bedömer man responsens inverkan på inventeringsresultaten och sammanställer en slutlig lista som presenteras för statsrådet.

Materialet för hörandet (projektbeskrivningar, landskapsbeskrivningar, förteckning över VARK-områden och bedömning av miljökonsekvenserna) finns till påseende under denna tid på adressen Bakgrundsmaterial samt på Museiverkets registratorskontor på adressen Sturegatan 2a, Helsingfors.

Beskrivningar, bedömningar och lokaliseringar av VARK-områden och nationellt viktiga arkeologiska platser som finns inom dem publiceras på webbplatsen för VARK-samråd www.kyppi.fi/VARK. På Kyppi.fi-webbplatsen kan man lämna synpunkter på informationen om VARK-områdena och de arkeologiska platser som finns i dem.

Museiverket ordnade regionala träffar om hörandet som webbmöten 13.3, 14.3 och 15.3.

  Evenemangen kommer att ge bakgrundsinformation om projektet, dess rättsliga konsekvenser och de arkeologiska platsernas rumsliga egenskaper. Bakgrundsavsnittet är detsamma för alla evenemang, men det är bara de arkeologiska fyndplatserna i det aktuella området som presenteras.

  Kuulemistilaisuudet Aluejako 72pi

  13.3 Södra Finland

  • Södra Karelen
  • Södra-Savolax
  • Egentliga Tavasland
  • Kymmenedalen
  • Birkaland
  • Päijänne Tavasland
  • Satakunta
  • Nyland
  • Egentliga Finland

  14.3 Mellersta Finland

  • Södra Österbotten
  • Kajanaland
  • Mellersta -Österbotten
  • Mellersta-Suomi
  • Österbotten
  • Norra Karelen
  • Norra Österbotten
  • Norra Savolax

  15.3 Lappland

  • Lappland
  • Samernas hembygsområde


  Södra Finland


  Mellersta Finland


  Lappland