Museiverkets huvudingång på Sturegatan i Helsingfors (beskuren bild), Soile Tirilä / Museiverket

Kontaktinformation och ärendehantering

Besöksadress: Sturegatan 2a, Helsingfors

Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Telefonväxel: 0295 33 6000 (mån-fre kl. 8-16.15)

Anvisningar för besökare

För att snabba upp behandlingen av ärenden rekommenderar vi att begäran om utlåtanden och andra dokument som skickas till ämbetsverket skickas till registratur per e-post.

Registratur
Servicestället på Sturegatan är öppet måndag till torsdag kl. 9.00-15.00.
Telefonservice är öppen vardagar kl. 9.00-11.30.
Övriga tider kan du kontakta oss via e-post.

Sturegatan 2a, Helsingfors
Tfn 0295 33 6080
Fax 0295 33 6999
kirjaamo@museovirasto.fi

Arkiv- och informationtjänster
Kulturmiljötjänster
Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors

Generaldirektör
Utveckling av museisektorn
Administrativa tjänster

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors

Finlands nationalmuseum
Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors

Fakturorna till Museiverket och Nationalmuseet bör skickas som nätfakturor.

  • Museiverkets adress för nätfakturor/EDI-kod: 003702925592
  • Nätfakturaoperatören är OpusCapita Group Oy, förmedlarkod: E204503
  • Museiverkets FO-nummer: 0292559-2
  • Mervärdesskattenummer: FI02925592

Om ni inte använder nätfakturor, kan ni använda den avgiftsfria närfaktureringsmöjligheten som staten erbjuder i adressen www.valtiokonttori.fi/sv/tjans...

Bildsamlingarna
kuvakokoelmat@museovirasto.fi
tfn 0295 33 6100
Registret för personal

Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors

Kundtjänsten: en kundtjänst öppnas i Museiverkets samlings- och konserveringscenter 2026.
Ta kontakt på vardagar, vi håller stängt i juli.


Journalistiska bildarkivet JOKA
joka@museovirasto.fi
tfn 0295 33 6127
Registret för personal

Kundtjänsten är öppen tis-tor kl. 10-15
Stängd måndagar och fredagar samt i juli.

kirjasto@museovirasto.fi
tfn 0295 33 6060
Registret för personal

Besöksadress: Sturegatan 2a, Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Anvisningar för besökare

Kundtjänsten är öppen tis-tor kl. 10-16 (stängd måndagar och fredagar samt i juli).
Meröppet bibliotek: ti-fre kl. 9-16 (stängd måndagar samt i juli).

arkisto@museovirasto.fi
tfn 0295 33 6090 (om du vill kontakta arkivet, gör det helst per e-post)
Registret för personal

Besöksadress: Sturegatan 2a, Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Anvisningar för besökare

Kundtjänsten är öppen tor–fre kl. 10–16 enligt avtal (stängd mån–ons samt i juli).

När det gäller etnologiskt material avtalar man om de exakta besökstiderna i samband med ansökan om användningstillstånd.

ark.kokoelmat@museovirasto.fi
Registret för personal

Besöksadress: Sturegatan 2a, Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Anvisningar för besökare

Kundtjänsten är öppen tis-tor kl. 10-16 (stängd måndagar och fredagar samt i juli).

Besöksadress: Ljungmovägen 4, 01380 Vanda
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors

Anvisningar för besökare

Registret för Museiverkets personal

Registret för personal

Besöksadress: Sturegatan 2a, Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors

Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt entistamisavustus@museovirasto.fi

Understöd för vård av fornlämningsområden mjhoitoavustus@museovirasto.fi

Bidrag till bevarandet av transporternas kulturarv lvavustus@museovirasto.fi

Understöd för vård av världsarvsobjekt mpavustus@museovirasto.fi

Åbo
Slottsgatan 80, 20100 Åbo
tfn 0295 33 6289 och 0295 33 6293

Finlands nationalmuseum består av åtta museer och två slott ‒ Nationalmuseum, Finlands sjöhistoriska museum, Fölisö friluftsmuseum, Langinkoski, Ekudden, Hvitträsk, Villnäs, Olofsborg, Tavastehus slott och Fängelset.

Förvaltning

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Telefonväxel: 0295 33 6000 (mån–fre kl. 8–16.15)

kansallismuseo@kansallismuseo.fi

Nationalmuseums webbsidor

Finlands nationalmuseums museer och slott

Finlands nationalmuseums webbsidor och kontaktuppgifter