Aineeton Seurasaari Maija Huitu
Seurasaaren ulkomuseo tutustuttaa kävijät asumiseen ja elintapoihin menneillä vuosisadoilla. Kuva: Maija Huitu, Museovirasto

Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till projekt om det immateriella kulturarvet

, ,

Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 13 oktober 2022 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten.

Museiverket delar ut för andra gången bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet. Målet med bidraget är att främja genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och öka medvetenheten om den. Konventionen betonar betydelsen av verksamhet som utgår från lokalsamhällen, att traditioner tryggas och lever vidare samt mångfalden av traditioner.

Bidragen är ett sätt att utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta i verksamheten gällande det kulturarv som avses i konventionen. I år är utbildning och fostran särskilt prioriterade. Kommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer kan ansöka om bidrag. 2021 beviljades 78 713 euro understöd till sju projekt.

Mera on immateriell kulturarvet i Museiverkets webbsida.