Wikiförteckning över levande kulturarv

Ansökan till Unescos internationella listor för immateriella kulturarvet startar

I slutet av året 2017 antog utbildnings- och kulturministeriet 52 element i den nationella förteckningen över levande kulturarv. Nu öppnar Museiverket en möjlighet för element i den nationella förteckningen att visa sitt intresse för ansökan om upptagning i Unescos listor över immateriellt kulturarv. Det finns redan över 450 element från 117 länder i dessa internationella listor.

Museiverket skickar en elektronisk enkät till alla samhällen som står bakom element i nationella förteckningen. Utgående från svaren upprättar Museiverket och expertgruppen för immateriellt kulturarv ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet på vilka objekt som bäst uppfyller de nationella tyngdpunkterna vid ansökan om upptagning i Unescos förteckningar över immateriellt kulturarv och vilka som skulle ha bäst förutsättningar att bli valda till förteckningarna. Av dessa har undervisnings- och kulturministeriet möjlighet att välja ett nationellt eller ett multinationellt objekt, som bakgrundsaktörerna kan börja förbereda en ansökan för. Finland kan även utgöra en part i multinationella ansökningar.

Kärnan i förslagen bör utgöras av en vilja hos de gemenskaper som upprätthåller traditionerna att förbinda sig till att verka i enlighet med Unescos mål. Beredningen av ansökan är en långsiktig och öppen process, som koordineras av aktörer på bred basis. Upptagning i Unescos förteckning förpliktigar såväl objektet som staten att värna om och skydda fenomenet som utsetts till förteckningen.

Undervisnings- och kulturministeriet lämnar in den slutliga ansökan till Unescos sekretariat för immateriellt kulturarv. Sista datum för inlämning är varje år i slutet av mars och Unesco behandlar 50 ansökningar årligen.
Aktörer ska senast den 9 april 2018 besvara den elektroniska enkät som Museiverket har skapat. Det är möjligt att lämna in Finlands första ansökning till Unesco i mars 2019 och då kommer beslutet från Unesco i december 2020. Fortsättningsvis anordnar Museiverket årligen en ansökan till den nationella förteckningen, av vilka man väljer ut ett objekt för beredning.

Finland antog Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet år 2013. Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland. I Finland samlas exempel på immateriellt kulturarv i Wikiförteckning över levande kulturarv, varifrån det är möjligt att ansöka om upptagning i den nationella förteckningen över levande kulturarv, nästa gången i 2019. 

Mera information:
Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017 Mirva Mattila, undervisnings- och kulturministeriet, mirva.mattila(at)minedu.fi, tfn 0295 33 0269

På andra ställen på nätet:
Nationella förteckningen över det levande kulturarvet
Mera information on ansökan (pdf)
Unescos internationella listor över det immateriella kulturarvet (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity; The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, Register of Good Safeguarding Practises)