Korjauskortit

ISSN 1236-4517, nid.

Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti sen arvoja kunnioittaen. Kortiston ohjeet ovat suosituksia. Kukin yksittäistapaus on ratkaistava erikseen.

Korjaustaito.fi-sivustolle koottu tietoa säilyttävästä korjausrakentamisesta, ohjeet suojellun rakennuksen korjaushankkeesta, esimerkkejä onnistuneista korjaushankkeista sekä alan sanastoa. Myös tuttujen Museoviraston korjauskorttien uusi koti on Korjaustaito.fi-sivustolla.

Korjaustaito.fi kokoaa saataville rakennusperinnön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin tietoa, ohjeita, kokemuksia. Sisältö on suunniteltu kaikelle yleisölle ymmärrettäväksi ja ammattilaisia hyödyttävän päteväksi.

www.korjaustaito.fi

PVIV korjauskortti kansi 500x707px

Painovoimainen ilmanvaihto. Käyttö- ja huolto-ohje

Tämä ohje kertoo, mitä painovoimainen ilmanvaihto on, miten sen tunnistaa, kuinka se toimii ja miten sitä kannattaa käyttää ja huoltaa. Ohjeet painottuvat asuntojen ilmanvaihtoon mutta soveltuvat myös monille muille tiloille. Lisäksi kerrotaan sisäilman laadun parantamisesta muin kuin ilmanvaihdon keinoin.

Lataa Painovoimaisen ilmanvaihdon korjauskortti (pdf)

Osa Korjauskorteista on julkaistu myös venäjäksi. Tutustu venäjänkielisiin kortteihin täältä.

Rautatierakennusten korjausohjeet on tarkoitettu rakennusten omistajille helpottamaan vanhojen rakennusten kunnossapitoa ja korjausta. Ohjeista on hyötyä myös rautateiden historiasta, kulttuurihistoriasta tai muuten vanhoista rakennuksista kiinnostuneille.

Korjausohjeissa kerrotaan puurakennusten rakentamistavasta, vanhan, hyvistä rakennusaineista taidolla tehdyn rakennuksen arvosta ja rakennustyyppien historiasta. Niissä annetaan myös tietoa ja ohjeita miten rakennuksia voi korjata hellävaraisesti ja niiden ominaislaatua kunnioittaen.