Kulttuuriperintö2030 VAAK Alogo FI SE nettiosoitteet

Kulttuuriperintötieto yhteiskunnan voimavarana

Järjestä: Kulttuuriperintöstrategiatyöryhmä
Aika: 9.11.2021 klo 9–11
Paikka: Verkossa
Maksimiosallistujamäärä: 50

Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tulevan strategian aikajänne on vuoteen 2030 asti. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on vahvistaa kulttuuriperintötiedon asemaa yhteiskunnassa. Työapajassa keskustellaan, miten kulttuuriperintötietoa tulevaisuudessa tuotetaan ja käytetään. Miten muistiorganisaatiot voivat osaltaan edistää yhteiskunnan kannalta relevantin kulttuuriperintötiedon muodostumista?

Työpajassa pohditaan yhdessä, kuka kulttuuriperintötietoa tuottaa, kenen kanssa ja kenelle. Mikä on muistiorganisaatioiden rooli luotettavan tiedon tuottajana sekä demokratian ja vakaan yhteiskuntakehityksen tukijana? Miten edistää sektorirajat ylittävää tutkimusta, tiedon tuottamista sekä jaettujen hyvien käytäntöjen muodostumista?

Ilmoittautuminen avautuu 16.9.2021.

Yhteyshenkilö: Eeva Teräsvirta, eeva.terasvirta@museovirasto.fi