Verkkokeskustelun puhujat

Tiina Merisalo

Tiina Merisalo

Keskustelua vetää Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo, joka on toiminut Museoviraston pääjohtajana huhtikuun 2020 alusta. Hän on FM Helsingin yliopistosta pääaineenaan taidehistoria. Osaamistaan hän on täydentänyt Executive MBA -tutkinnolla Aalto-yliopistosta. Hän johti Helsingin kaupunginmuseota menestyksekkäästi vuosina 2003 – 2020 ja on tehnyt kaikkiaan yli 30 vuotta monipuolista museo-, kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristötyötä mm. Hangossa, Espoossa ja Helsingissä. Hän on toiminut aktiivisesti suomalaisella museokentällä ja hoitanut useita luottamustehtäviä, mm. Suomen museoliiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

Kuva: Ilari Järvinen

Marko Hyvärinen

Marko Hyvärinen

Marko Hyvärinen johtaa Helsingin yliopiston alaisen Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen kasvitieteen yksikköä, johon kuuluvat kasvimuseo sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteelliset puutarhat. Hyvärinen on väitellyt tohtoriksi Nottinghamin yliopistossa, hän on kasviekologian dosentti ja hänen luonnonsuojelubiologian alaan kuuluva tutkimuksensa tukeutuu vahvasti luonnontieteellisten kokoelmien ja tietoaineistojen käyttöön.

Kuva: Helsingin yliopisto

Kirsi Ojala

Kirsi Ojala

Kirsi Ojala (FL) työskentelee Espoon kaupunginmuseossa intendenttinä kokoelmatyön ja Espoon kulttuuriympäristöohjelman projekteissa 2021–2022. Hän on työvapaalla Tekniikan museon kokoelmapäällikön tehtävästä. Työssään hän on innostunut museoalan kehittämisestä ja yhteistyöstä kollegoiden, museon sidostyhmien ja yleisöjen kanssa. Teknologiaperintö on yksi hänen lempiaiheistaan. Kiinnostuksen kohteitaan hän toteuttaa myös museoiden valtakunnallisen Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOn ohjausryhmän varapuheenjohtajana ja Tuotanto, palvelut ja työelämä -poolin puheenjohtajana. Kirsin mielestä museot toimivat jo monella saralla yhteiskunnallisina vaikuttajina. Museoiden on hyvä luottaa aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijuuteensa ja uskaltaa vahvistaa tiedon lähteiden avaajan ja yhteiskunnallisen keskustelijan rooliaan.

Kuva: Janne Haikari

Elina Räsänen

Elina Räsänen

Elina Räsänen on taidehistorian dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut keskiajan ja uuden ajan alun taiteeseen ja johtaa Kuvakalske-tutkimushanketta.

Kuva: Veikko Somerpuro

Tapani 4 edit

Tapani Sainio

Tapani Sainio työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla taiteen ja kulttuuriperinnön digitalisaation, kirjastojen ja tiedonhallinnan parissa. Hän on FM Helsingin yliopistosta pääaineenaan kansatiede. Aiemmin hän on työskennellyt Museovirastossa museoalan kehittämistehtävissä ja Kansalliskirjastossa Finna-palvelun suunnittelutehtävissä. Häntä kiinnostaa kulttuuriperintötiedon käytettävyys ja hyödynnettävyys sekä kulttuuriperintöalan osaamisen ja yhteistyön kehittäminen.

Kuva: Liisa Vallin

TTT Vlogo ISO