Puhujat Teemapäivillä 8.11.2021

Teemapäivillä kuullaan puheenvuoroja kansainvälisiltä ja kotimaisilta asiantuntijoilta.

Pirjo Hamari

Pirjo Hamari

Seminaarin ensimmäistä osaa moderoi Pirjo Hamari, joka on vs. osastonjohtaja Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastolla. Hän on koulutukseltaan arkeologi. Hamari on kulttuuriperintöhallinnon ammattilainen, joka on kiinnostunut kulttuuriperinnöstä sen kaikissa moninaisissa muodoissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena Pirjolla on kulttuuriperinnön vaikuttavuus, digitaalinen kulttuuriperintö ja kaikkien osallisuus kulttuuriperintöön.

Kuva: Ilari Järvinen

Tiina Merisalo

Tiina Merisalo

Seminaarin ensimmäisen osan avauspuheenvuoron pitää Tiina Merisalo, joka toiminut Museoviraston pääjohtajana huhtikuun 2020 alusta. Hän on FM Helsingin yliopistosta pääaineenaan taidehistoria. Osaamistaan hän on täydentänyt Executive MBA -tutkinnolla Aalto-yliopistosta. Hän johti Helsingin kaupunginmuseota menestyksekkäästi vuosina 2003 – 2020 ja on tehnyt kaikkiaan yli 30 vuotta monipuolista museo-, kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristötyötä mm. Hangossa, Espoossa ja Helsingissä. Hän on toiminut aktiivisesti suomalaisella museokentällä ja hoitanut useita luottamustehtäviä, mm. Suomen museoliiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

9.45 Seminaarin avaussanat.

Kuva: Ilari Järvinen

ÅsaWikforss

Åsa Wikforss

Åsa Wikforss is a Professor of Theoretical Philosophy at Stockholm University. In 2019 she was awarded a large interdisciplinary research program, Knowledge Resistance: Causes, Consequences and Cures, funded by Riksbankens Jubileumsfond. She is a member of the Royal Academy of Sciences and of the Swedish Academy. She is the author of two popular books, Alternativa fakta (Vaihtoehtoiset faktat). Om kunskapen och dess fiender (2017) och Därför demokrati. Om kunskapen och folkstyret (2021), and participates frequently in the public debate in Sweden.

Keynote-puheenvuoro Knowledge and Democracy klo 10.

Kuva: Christer Sturmark

ReimaVälimäki

Reima Välimäki

Kulttuurihistorioitsija, Dos. Reima Välimäki on tutkijatohtori Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS). Hän johtaa kolmivuotista, suomalaisen ja venäläisen internetin medievalismia, näennäishistorioita ja historiapolitiikkaa tutkivaa projektia. Välimäen muita tutkimusteemoja ovat keskiajan harhaoppisuus, inkvisitio ja poleeminen kirjallisuus.

Puheenvuoro Suomen muinaishistorian piilottajat? Museoihin liittyvät salaliittoteoriat ja misinformaatio verkkokeskusteluissa klo 10.45.

Kuva: Aki Luotonen

VirpiSuutari

Virpi Suutari

Virpi Suutari on käsikirjoittanut ja ohjannut dokumentaarisia elokuvia yli 20 vuoden ajan. Suutarin dokumentti Alvar ja Aino Aallosta sai ensi-iltansa vuonna 2020. Parhaan dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon Suutari on saanut kolmesti ja hänen elokuviaan on palkittu ja esitetty tärkeimmillä kansainvälisillä festivaaleilla. Suutarin elokuville on leimallista faktan ja fiktion rajapinnassa liikkuminen.

Suutari on Euroopan Elokuva-akatemian jäsen. Hän toimi taiteilija-professorina vuosina 2012-2016. Suomi-palkinnolla Suutari palkittiin vuonna 2021.

Keskustelu tiedosta, tarinoista ja tulkinnoista klo 11.15.

Kuva: October Oy

Friman

Laura Friman

Seminaarin toisen osan moderaattorina toimii helsinkiläinen toimittaja ja juontaja Laura Friman. Hän on myös intohimoinen museofani.

Kuva: Lauri Tamminen

Laura Arikka

Laura Arikka

Turkulainen Laura Arikka on Erätauko-säätiön toimitusjohtaja ja kirjailija, joka nauttii rakentavan keskustelun lisäksi Saaristomerestä, museokaupoista ja hyvistä voileivistä.

Puheenvuoro Mukaan kutsuminen muuttaa meitä kaikkia - Museot yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistajana klo 13.00.

Kuva: Marica Rosengård

Elisa Sarpo

Elisa Sarpo

Elisa Sarpo toimii Kansallismuseossa yhteisömanagerina. Yhteisömanageri vahvistaa työllään yhdenvertaisuutta lisäämällä valtakunnallisten vähemmistöjen ja yhteiskunnan marginaalissa olevien ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Elisa on toiminut Vankila -museon uudistuksen projektipäällikkönä, tuottanut aiemmin näkymättömissä olleen romanihistorian näkökulman Seurasaaren ulkomuseoon, sekä ollut tuomassa sateenkaarevaa historiaa Kansallismuseoon ja Vankila -museoon.

Keskustelu Miten ja missä vaikutat? klo 13.30.

Kuva: Matti Kilponen

Anni Saukkola

Anni Saukkola

Anni Saukkola tunnetaan myös Lääkäri Annina, joka puhuu terveydestä lempeästi ja ymmärrettävästi nimeään kantavalla, suuren suosion saavuttaneella Instagram-tilillä. Hän on myös tietokirjailija, ja on saanut työstään mm. tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Anni erikoistuu tällä hetkellä psykiatriaan Jyväskylässä Sairaala Novassa.

Keskustelu Miten ja missä vaikutat? klo 13.30.

Kuva: Jan-Markus Helin

Louekarikuva

Sami Louekari

Sami Louekari työskentelee museonjohtajana Suomen maatalousmuseo Sarassa. Aiemmin hän on työskennellyt pitkään Turun yliopistossa opetus- ja tutkimustehtävissä. Taustaltaan Louekari on historioitsija ja maisemantutkija, ja hän väitteli vuonna 2013 Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineessa.

Keskustelu Miten ja missä vaikutat? klo 13.30.

Kuva: Santeri Haranto

Ojanperä Jenni Nurminen rajattu

Riitta Ojanperä

FT Riitta Ojanperä on toiminut Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtajana vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Ateneumissa kuraattorina ja julkaisujen toimittajana sekä Kuvataiteen keskusarkistossa määräaikaisena johtajana. Ojanperä toimii myös Kansallisgallerian digitaalisen tutkimusjulkaisun FNG Researchin päätoimittajana. Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa pääaineena taidehistoria, ja hänen väitöskirjansa käsitteli suomalaista 1900-luvun kuvataidekritiikkiä ja taidekäsityksiä. Museoalalla hän on vaikuttanut mm. Suomen museoliiton hallituksen jäsenenä.

Keskustelu Miten ja missä vaikutat? klo 13.30.

Minna Karvonen

Minna Karvonen

Minna Karvonen työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueen päällikkönä (2018 -). Hänen aiemmat työtehtävänsä ovat painottuneet opetus- ja kulttuuriministeriössä kirjastohallintoon ja -politiikkaan sekä digitaalisten tieto- ja kulttuuriperintöaineistojen saatavuuden ja säilyttämisen strategiseen kehittämiseen ja hallintaan sekä tietopolitiikkaan. Minna Karvonen toimi Museovirastossa vuosina 2002–2007 kulttuuriperintö- ja museoalan valtakunnallisesta kehittämisestä vastanneen yksikön päällikkönä. Hän on ollut 1990-luvulta lähtien jäsenenä lukuisissa EU-työryhmissä ja -toimielimissä.

Kommenttipuheenvuoro klo 14.45.

Kuva: Katarina Koch

Eeva Teräsvirta

Seminaarin kolmannen osan moderaattorina toimii Eeva Teräsvirta Museovirastosta.

Johanna Kaakinen

Johanna Kaakinen

Psykologian dosentti Johanna Kaakinen on suomalaista tiedepääomaa tutkivan monitieteisen FINSCI-projektin johtaja. Tutkimustyössä häntä kiinnostavat asioiden ymmärtämiseen ja oppimiseen liittyvät psykologiset prosessit, kuten se miten tunteet vaikuttavat lukemiseen, luetun ymmärtämiseen ja ajatuksen harhailuun lukemisen aikana. FINSCI- projektissa Kaakinen työryhmineen selvittää ällistyksen luonnetta ja yleisemmin tunteiden, kuten uteliaisuuden, merkitystä ristiriitaisen tiedon ymmärtämisessä.

Puheenvuoro Kiinnostus, ällistys, uteliaisuus - tunteiden kautta tehokkaaseen oppimiseen klo 15.30.

Kuva: Turun yliopiston viestintä

Mariia Niskavaara

Mariia Niskavaara

Mariia Niskavaara työskentelee Ateneumissa Kaikuu – Suomea Ateneumissa -hankkeen tuottajana.

Puheenvuoro Kenelle tieto kuuluu? Tiedon ja tietämisen politiikka Ateneumin Kaikuu-hankkeessa 16.00.

Kuva: Sofi Perikangas

Reetta Lepisto Vapriikki

Reetta Lepistö

Reetta Lepistö toimii tutkijana Vapriikin kuva-arkistossa. Hän työskentelee erityisesti nykydokumentoinnin, valokuvan monipuolisen hyödyntämisen ja valokuvapohjaisen tutkimuksen parissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koulutukseltaan Reetta on yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineenaan visuaalinen journalismi.

Puheenvuoro Valokuvista tutkimukseksi – museo tieteen mahdollistajana klo 16.10.

Kuva: Reetta Lepistö

Mikko Nykänen

Mikko Nykänen

Mikko Nykänen (MA) toimii Postimuseossa tietopalvelupäällikkönä. Hän työskentelee muun muassa tietopalvelun, julkaisutoiminnan sekä digitaalisten ratkaisujen parissa. Mikkoa innostaa tietovarantotyö yli organisaatiorajojen. Hän haluaa nähdä museon oivalluttajana ja alustana yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Puheenvuoro Kuoleeko paperisanomalehti? – Museo keskustelun herättäjänä klo 16.20.

Kuva: Mielikuvittaja Tomi Aho

E K Harlin

Eeva-Kristiina Harlin

Eeva-Kristiina Harlin väittelee tulevana keväänä Oulun yliopiston Giellagas-Instituutissa saamelaiseen kulttuuriperintöön liittyvistä repatriaatiokysymyksistä. Hän on osallistunut useisiin hankkeisiin, joissa on selvitetty saamelaisen esineistön ja arkistoaineiston sijaintia Euroopan ja Pohjoismaiden museoissa ja laitoksissa. Viime vuosina Harlin ja kuvataiteilija Outi Pieski ovat tutkineet tieteen ja taiteen keinoin, yhteisölähtöisesti saamelaisten naisten käyttämää ládjogahpir-päähinettä, josta ilmestyi kirja vuonna 2020. Tällä hetkellä hän työskentelee Saamelaismuseo Siidassa, sekä museon uuden perusnäyttelyn, että museon ja Kansallismuseon yhteisen Kotiinpaluu-näyttelyn suunnitteluryhmässä. Harlin on valmistunut Helsingin Yliopistosta arkeologiksi ja Tukholman yliopistosta osteoarkeologiksi.

Puheenvuoro Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu. Katse menneisyyteen tulevaisuutta varten klo 16.30.

Ulla Salmela

Ulla Salmela

Seminaarin päätöspuheenvuoron pitää Ulla Salmela, joka työskentelee Museovirastossa kehittämisjohtajana (vs). Hän on taustaltaan taidehistorioitsija, joka on väitellyt kaupunkisuunnittelun historiasta. Museovirastossa hän on työskennellyt pitkään kulttuuriympäristön kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä Ulla johtaa yksikköä, jonka tehtäviin kuuluvat mm. museoalan kehittäminen ja kulttuuriperinnön kansainväliset tehtävät. Viime aikoina hän on perehtynyt erityisesti kestävän kehityksen kysymyksiin ja on parhaillaan mm. EU komission kulttuuriperinnön ja ilmastonmuutoksen asiantuntijaryhmässä. Häntä kiinnostaa tutkittu tieto ja kulttuuriperinnön vaikutukset yhteiskunnassa.

Seminaarin päätössanat klo 16.50.

Kuva: Ilari Aalto

TTT Vlogo ISO