Museoalan Teemapäivät 2021

Teema: Tiedon lähteiltä valtavirtaan
Ajankohta: 8.11.2021
Paikka: Savoy-teatteri
Järjestäjä: Museoalan kehittäminen, Museovirasto
Twitter: #teema21
Facebook: Museoalan Teemapäivät
Instagram: @museoalanteemapaivat

Nyky-yhteiskunnassa tietoa on saatavilla jatkuvasti ja valtavasti. Tutkittua tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi ja vastaamaan monimutkaistuvan yhteiskunnan suuriin kysymyksiin. Samaan aikaan julkinen keskustelu kärjistyy, ja tutkitun tiedon rinnalla huomiosta kilpailevat vaihtoehtoiset faktat. Kenen ääni kuuluu kovimmin ja ketä haluamme uskoa? Mitä annettavaa kulttuuriperinnöllä ja museoilla on keskustelulle?

Tämän vuoden Teemapäivillä käsitellään tietoon liittyviä kysymyksiä. Millainen tieto löytää yleisönsä? Mikä on museoiden vahvuus tiedon tuottajina, säilyttäjinä ja välittäjinä? Miten museoiden tieto kiinnittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Ilmoittautuminen avautuu elokuussa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Anu Niemelä 0295 33 6015
Anna Alavuotunki 0295 33 6019
Emma Harju 0295 33 6030

Sähköposti: etunimi.sukunimi@museovirasto.fi tai teemapaivat@museovirasto.fi