Kulttuuriperintömatkailun kansallisen koordinoinnin ja hallinnoinnin kehittäminen -jatkohanke

Museovirastossa käynnistyi vuoden 2021 alussa kulttuuriperintömatkailun kansallisen koordinoinnin ja hallinnoinnin kehittämisen jatkohanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa jatketaan kulttuurimatkailun kansallisen hallinnoinnin ja koordinoinnin kehittämistä Museoviraston vuoden 2020 aihetta käsitelleen hankkeen pohjalta. Vuoden 2020 hankkeen tuloksiin voi tutustua Museoviraston verkkosivuilla. Lue lisää hankkeen tuloksista.

Museovirasto osallistuu hankkeen puitteissa myös Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevan laajennetun osittaissopimuksen (EPA-sopimus) toimeenpanoon yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Hankkeen kesto: 1.1.2021–31.12.2021

Lisätietoja: Emma Harju, emma.harju@museovirasto.fi