Museoiden arviointi

Museoiden käyttöön on avattu uudistettu arviointimalli, joka tukee museon toiminnan kehittämistä. Mallin avulla museo voi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämispainopisteitä sekä tarkastella toimintaansa tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Uusi arviointimalli painottaa toimintaympäristön, asiakkuuksien ja yhteisöjen sekä museon oman osaamisen ja sisältöjen merkitystä menestyksekkään toimintakonseptin kehittämisessä. 

Arviointimalli on tarkoitettu suomalaisille ammatillisesti hoidetuille museoille, ja sen käyttäminen on maksutonta. Arviointi- ja kehittämistyötä tukeva verkkopalvelu avattiin osoitteessa www.museoarviointi.fi 26.5.2016. Mallin toteutti Museovirasto yhdessä museoiden kanssa.

Uuden arviointimallin tunnetuksi tekemiseksi Museovirasto järjesti keväällä 2017 Avaimet arviointiin -tapaamisia eri puolilla Suomea. Muun muassa Lappeenrannassa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Helsingissä järjestettyihin tapaamisiin osallistui yli sata museoammattilaista.

Avaimet arviointiin -tapaamisten aineistoja

Museoilta saadussa arviointitoimintaan liittyvässä palautteessa vuosien varrella on toistunut tarve museoiden kehittämistoiminnan tukemisesta toiminnan arvioinnin tukemisen lisäksi. Myös Ehdotuksessa museopoliittiseksi ohjelmaksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:9) linjataan tavoitteeksi kehittää museoiden vertaisoppimisen tapoja osana museoiden arviointitoimintaa.

Syksyllä 2017 museoiden arviointimallia täydennetään museoiden vertaiskehittämisfoorumilla, joka tukee museoita toiminnan kehittämisessä ja vertaisoppimisessa.

Museoiden vertaiskehittämisfoorumi on Museoviraston, Museoliiton ja museoiden yhdessä järjestämä foorumi, jossa museot pääsevät jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan toiminnan kehittämisestä, sparraamaan toisiaan ja oppimaan yhdessä. Tavoitteena on antaa museoille kehittämisen tukea, laittaa museoissa olevaa viisautta kiertoon, synnyttää uusia ideoita ja kokeiluja sekä edistää museoiden välistä yhteistyötä.

Suunnitelma vertaiskehittämisfoorumin toteuttamiseksi: