Kurvi-päivät Lahdessa vuonna 2018 . Kuvaaja: Tiina Rekola, Lahden museo.

Kulttuuriympäristön suojelun viranomaispäivät KURVI

Kulttuuriympäristön suojelun viranomaispäivillä käsitellään ajankohtaisia viranomaistoimintaan liittyviä ja vaikuttavia asioita. Päivien tavoitteena on jakaa ja kehittää viranomaistoiminnan käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on selkiyttää museoviranomaisten työnjakoa.

Päivät järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden kanssa. Päivien ohjelmaan sisältyy ajankohtaisaiheita käsitteleviä puheenvuoroja, tietoiskuja, työpajatyöskentelyä ja iltaohjelmaa. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti kulttuuriympäristön suojelun viranomaistehtäviä hoitaville toimijoille alueellisissa vastuumuseoissa sekä Museovirastossa.


Kulttuuriympäristön suojelun viranomaispäivät järjestetään 13-14.4.2021 verkkotapahtumana (Teams).

Kaikille alueellisissa vastuumuseoissa ja Museovirastossa kulttuuriympäristötehtävien parissa työskenteleville lähetetään kalenterikutsut tapahtumaan.

Lisätietoja: satu.kahkonen@museovirasto.fi


Tiistai 13.4

9.15 Tervetuloa

9.30-10.30 Muinaismuistolain kokonaisuudistus

9.30-9.50 Muinaismuistolain uudistamisen tarpeista ja tavoitteista, Päivi Salonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

9.50-10.10 Muinaismuistolain uudistus: alueellisen vastuumuseon näkökulma, Hannu Takala, Lahden Kaupunginmuseo

Keskustelua

10.30-11.30 Museoviraston tuottamat ohjeet ja oppaat

10.30-10.45 Salpalinjan linnoituslaiteiden hoidon, korjaamisen ja käytön tietoaineisto, Päivi Maaranen, Museovirasto

10.45-11.00 Kirkollisten rakennusten restaurointi ja hoito -opas, Elisa Heikkilä, Museovirasto

11.00-11.15 Restauroinnin polku, Pekka Lehtinen, Museovirasto

Keskustelua

11.30-12.30 Lounas

12.30-14.30 Kulttuuriympäristö ja energiaratkaisut

12.30-13.00 Aurinkosähkön ja ilmalämpöpumppujen taloudellisuus, Teemu Kettunen, Motiva

13.00-14.00 Esimerkkejä aurinkopaneelien ja ilmalämpöpumppujen asentamisesta suojeltuihin kohteisiin

14.00-14.30 Keskustelua


Keskiviikko 14.4

9.00 Tervetuloa

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen

9.10-9.30 Yhteentoimivuutta kulttuuriympäristön tietomallin avulla, Anssi Hänninen, Ympäristöministeriö

Keskustelua

9.40-10.10 Ajankohtaista sanastoista ja määrittelytyöstä

Rakennetun ympäristön sanastot yhteentoimivuustyössä, Matleena Haapala, Ympäristöministeriö

Ontologia ja määrittelytyö Museovirastossa, Marja-Leena Ikkala, Museovirasto

Keskustelua

10.10-10.30 Kulttuuriympäristöaineistojen avaaminen Finnassa, Susanna Eklund, Kansalliskirjasto

Keskustelua

Lounas 11.00-12.00

12.00-12.20 KAUKOn kehittäminen, Riitta Kela, Espoon kaupunginmuseo

Keskustelua

12.30-12.50 Tietojen avaaminen eri karttapalveluissa ja Y-Pakki, Liisa Nummelin, Satakunnan Museo

12.50-13.00 Kommenttipuheenvuoro: SIIRI-tietojärjestelmän kulttuuriympäristöaineistojen avaaminen, Vadim Adel, Pirkanmaan maakuntamuseo

Keskustelua

13.15 -13.30 Tauko

13.30-13.50 MIP - rajapinnat, tietojen avaaminen, hyödynnettävyys ja saavutettavuus, Paula Saarento

13.50-14.00 MIPin arkeologisten aineistojen paikkatietopohjainen tietokanta, Tanja Ratilainen

Turun museokeskus

Keskustelua

14.10-14.30 Rakenteiden, reittien ja arkeologisten kohteiden paikkatietojärjestelmä PAVE, Tapani Tuovinen, Metsähallitus

14.30-14.40 Kommenttipuheenvuoro: Vastuumuseon näkökulma, Eija Ojanlatva, Siida

14.40-15.00 Keskustelua

15.00-15.30 Yhteenveto ja päätössanat

Pirjo Hamari, Museovirasto