Banner

Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu

Museovirasto, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella toimiva HERIDI-hanke järjestävät 24-25.11.2021 seminaarin, jossa pohditaan ajankohtaisia kulttuuriperinnön merkityskamppailuihin, omistajuuteen, valtaan ja vuoropuheluun liittyviä kysymyksiä. Esitelmäkutsu on nyt käynnissä ja abstrakteja voi lähettää 31.5.2021 saakka.

Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu -seminaari
24.–25.11.2021
Kansallismuseon auditorio, Helsinki (tai pandemiatilanteesta johtuen virtuaalisesti)

Pohdinnat ja kamppailut kulttuuriperinnön erilaisista merkityksistä ja kulttuuriperinnön todellisesta ja symbolisesta omistajuudesta ovat ajankohtaisia kaikkialla länsimaissa, myös Suomessa. Näiden teemojen esiin nousemista ovat vauhdittaneet muun muassa globaalit tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostavat liikkeet, kulttuurisesta omimisesta käyty kriittinen keskustelu, kulttuuriperinnön repatriaatioon ja dekolonisaatioon liittyvät pyrkimykset sekä tavoitteet erilaisten vähemmistöjen kulttuuriperinnön tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Kulttuuriperinnön merkitykset ovat aina monikerroksisia ja näistä kerroksista voidaan tuottaa erilaisia, myös toisilleen vastakkaisia, kertomuksia.

Kulttuuriperinnön määrittelyissä on kyse vallasta. Kulttuuriperintöpolitiikka, viralliset kulttuuriperinnön määritelmät ja suojelukäytännöt eivät välttämättä pysty tavoittamaan eri ryhmien ymmärrystä ja kokemuksia kulttuuriperinnöstä. Tämä herättää kysymyksiä kuten: Kenen kulttuuriperintöä oikeastaan suojellaan ja kenen ehdoilla? Mikä kulttuuriperinnön säilymiseen itseasiassa vaikuttaa; historialliset merkitykset, talouden ehdot vai yhteisöjen tarpeet ja toiveet?

Museoviraston, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella toimivan HERIDI-hankkeen yhteistyönä järjestämässä seminaarissa pohditaan ajankohtaisia kulttuuriperinnön merkityskamppailuihin, omistajuuteen, valtaan ja vuoropuheluun liittyviä kysymyksiä. Vastakkainasettelun sijaan seminaari kannustaa avoimeen ja kunnioittavaan vuoropuheluun. Tavoitteena on syventää ymmärrystä kulttuuriperinnön erilaisista merkityksistä ja niihin kytkeytyvistä kokemuksista, tunteista, arvoista ja valta-asetelmista.

Seminaari on kaksipäiväinen, joista toinen päivä sisältää tieteellisiä esitelmiä ja toinen laajalle yleisölle suunnattuja temaattisia paneelikeskusteluja.

Kutsumme seminaariin esitelmäehdotuksia, jotka voivat käsitellä niin kotimaisia, ulkomaisia kuin globaaleja kulttuuriperintökohteita, -esineitä ja -ympäristöjä tai aineetonta kulttuuriperintöä. Myös käsitteelliset, teoreettiset ja kokemusperustaiset esitelmät ovat tervetulleita. Esitelmäkutsu on avoin kaikille tieteenaloille ja lähestymistavoille. Voit myös ehdottaa itseäsi tai jotain toista henkilöä panelistiksi.

Esitelmien mahdollisia aihepiirejä:

 • kulttuuriperinnön dekolonisaatio ja repatriaatio
 • kulttuuriperintöpolitiikkaan ja suojeluun liittyvät valtarakenteet ja vallankäyttö
 • kulttuuriperinnön omiminen ja omistajuus
 • kulttuuriperinnön poliittisuus ja identiteettipolitiikka
 • kulttuuriperinnön, populaarikulttuurin ja underground-kulttuurien yhteydet
 • kulttuuriperinnön henkilökohtaiset ja yhteisölliset merkitykset
 • kokemukset, tunteet ja kulttuuriperinnön affektivisuus
 • kulttuuriperinnön ympäristöt ja paikat
 • kulttuuriperintöaktivismi
 • unohdettu ja vaiettu kulttuuriperintö
 • vaikea ja ristiriitainen kulttuuriperintö
 • hybridinen kulttuuriperintö
 • inklusiivinen näkökulma kulttuuriperintöön
 • kulttuuriperinnön erilaiset merkitykset kulttuuriperintökasvatuksessa
 • kulttuuriperintöjen välinen vuoropuhelu ja kulttuuriperintödiplomatia.

Esitelmiä voi pitää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai suomalaisella viittomakielellä. Pyydämme lähettämään esitelmäehdotukset 31.5.2021 mennessä. Ehdotusten tulee sisältää nimi, titteli, affiliaatio, sähköpostiosoite, otsikko ja abstrakti (200–250 sanaa).

Lähetä abstrakti tästä

Saavutettavuus

Sisäänkäynti Kansallismuseon auditorioon on esteetön ja se sijaitsee Mannerheimintien katutasossa pääportaikon alla (ovi A2). Sisäänkäynnin läheisyydessä on esteetön wc ja samasta tasosta pääsee suoraan auditorioon sekä yleisöhissillä museorakennuksen kaikkiin kerroksiin. Auditoriossa on induktiosilmukka ja seminaari tulkataan tarvittaessa suomalaiselle viittomakielelle. Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita.

Lisätietoja museon saavutettavuudesta: https://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/saavutettavuus


Lisätietoja seminaarista:

Erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, Museovirasto: satu.kahkonen@museovirasto.fi

Apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki, Jyväskylän yliopisto: tuuli.lahdesmaki@jyu.fi

Museoviraston, Jyväskylän yliopiston ja heridin logot