Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät ja Arkeologian harrastajatapaaminen

Sivun sisällysluettelo
Kesan Kenttatyo Suhonent2020

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät ja Arkeologian harrastajatapaaminen

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivillä esitellään kuluneen kenttäkauden arkeologisten inventointien ja kaivausten tuloksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia arkeologisiin kenttätöihin liittyviä asioita mm. teemaseminaarien muodossa. Kenttätyöpäivien yhteydessä pidetään myös Arkeologian harrastajatapaaminen, jossa käsitellään harrastamiseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät esitelmineen ja harrastajatapaamisineen järjestetään verkkotapaamisena torstaina ja perjantaina 9-10.2.2023 Teams-palvelun avulla. Päivien ohjelma käsittää erilaisia alustuksia. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille arkeologian kanssa työskenteleville ja arkeologiasta kiinnostuneille. Ohjelma ilmoitetaan lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuus on pääsymaksuton.

Lue lisää tapahtumasta

Esitelmäkutsu - Call for papers 20.1.2023 saakka

Nyt on aika ehdottaa esitelmiä tapahtumaan. Esitelmien tulee käsitellä joko vuonna 2022 tehtyjä kenttätöitä tai kyseessä voi olla myös pitemmän vuonna 2022 päättyneen kenttätyöprojektin tulosten yhteenveto. Kullekin esitykselle varataan aikaa 20 min sisältäen keskustelun eli itse esityksen pituus on noin 15 min. Toivomme rohkeita keskustelun avauksia kenttäkauden töistä. Pyydämme keskittymään esityksissä erityisesti kysymyksenasetteluun, tavoitteisiin, menetelmiin ja tuloksiin.

Esitysten otsikot ja noin sadan sanan (n. 1000 merkkiä) mittaiset abstraktit tulee lähettää Veli-Pekka Suhoselle perjantaihin 20.1.2023 mennessä. Ilmoita myös, jos et halua, että esitelmäsi tallennetaan. Mikäli esityksiä ehdotetaan enemmän kuin ohjelmaan mahtuu tai sama henkilö ehdottaa yhtä useampaa esitystä, saatetaan joutua tekemään karsintaa tai ehdottaa osalle esityksistä lyhempää esitysaikaa.

Kenttätyöpäivien yhteydessä järjestetään myös Arkeologian harrastajatapaaminen. Tapaamisessa voi esittää lyhyitä 10–15 minuutin puheenvuoroja harrastamiseen liittyvistä asioista Ehdotukset harrastajatapaamisen puheenvuoroista voi lähettää Päivi Maaraselle. paivi.maaranen[at]museovirasto.fi.

Lisätietoa Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivistä:

erikoistutkija Veli-Pekka Suhonen (veli-pekka.suhonen[at]museovirasto.fi)

Arkeologian harrastajatapaamisesta:
erikoistutkija Päivi Maaranen (paivi.maaranen[at]museovirasto.fi)