Kokoelmapolitiikka - Museovirasto Kokoelmapolitiikka

Kokoelmapolitiikka

Museoviraston Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikassa linjataan kokoelmatoiminnan periaatteet ja tavoitteet kokoelmien kartuttamisesta, hallinnasta, säilyttämisestä, hoidosta ja käytöstä. Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikka täydentää Museoviraston kokoelmapolitiikassa kirjattuja ylätason linjauksia.

Museoviraston Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikka (pdf)

Liite 1: Kuvakokoelmien hankintaeriä ja kokoelmia (pdf)
Liite 2: Historian kuvakokoelmien yksityisiä kokoelmia (pdf)

Katso myös