Kokoelmapolitiikka

Museoviraston Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikassa linjataan kokoelmatoiminnan periaatteet ja tavoitteet kokoelmien kartuttamisesta, hallinnasta, säilyttämisestä, hoidosta ja käytöstä. Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikka täydentää Museoviraston kokoelmapolitiikassa kirjattuja ylätason linjauksia.

Museoviraston Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikka (pdf)

Liite 1: Kuvakokoelmien hankintaeriä ja kokoelmia (pdf)
Liite 2: Historian kuvakokoelmien yksityisiä kokoelmia (pdf)

Katso myös