Museovirasto 043 Vaaka

Mitä teen kun löydän muinaisesineen?

Jos löydät maasta esineen, jota epäilet muinaisesineeksi, ota se talteen ja merkitse muistiin tarkka löytöpaikka. Muinaismuistolain mukaan maasta löydetyt yli 100 vuotta vanhat esineet kuuluvat valtiolle ja laki velvoittaa löytäjän ilmoittamaan niistä Museovirastoon. Niiden myyminen esimerkiksi huutokaupassa on lainvastaista.

Ilpparin kautta kansalaisten on mahdollista ilmoittaa löytämiään esineitä Museovirastolle. Verkossa toimiva ilmoituspalvelu korvaa sähköpostilla tehtävät löytöilmoitukset sekä paperisen kysymyslehden, jonka avulla löydöistä ja löytöpaikoista on kerätty lisätietoa.

Kirjautumalla ilmoituspalveluun voit löydön ilmoittajana seurata mm. tunnistamiseen ja löydön lähettämiseen liittyviä toimenpiteitä kohta kohdalta. Lisäksi voit käydä ilmoituskohtaisesti keskustelua kanssamme.

Toivomme löytöilmoituksia ensisijaisesti Ilpparin kautta. Sähköpostiosoite metallinilmaisin@museovirasto.fi säilyy käytössä. Sinne voit laittaa edelleen kysymyksiä metallinilmaisinharrastukseen ja arkeologisiin esineisiin liittyen. Samoin jos Ilpparin toiminnassa on ongelmia, laita viesti metallinilmaisin-postiin.

Ilppari löytyy Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunasta, www.kyppi.fi/ilppari.

  1. Älä puhdista esinettä. Puhdistamalla voit vahingossa tuhota tärkeää tietoa, vaikkapa soljen takana olleen tekstiilijäänteen. Älä myöskään itse ryhdy käsittelemään esinettä esimerkiksi öljyllä.
  2. Älä kaivele enempää sen löytöpaikkaa. Koska esineen löytöpaikalla saattaa olla asuinpaikka, hauta tai muu muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, sitä ei tule kaivella enempää.
  3. Ilmoita tiedot löytyneestä esineestä ilmoituspalvelu Ilppariin. Esinelöydön merkityksen arvioinnin kannalta mahdollisimman tarkka tieto löytöpaikasta ja sen olosuhteista on olennaisen tärkeä. Merkitse Ilpparissa, haluatko lahjoittaa esineen Suomen kansallismuseon kokoelmiin vai tarjota sen lunastettavaksi.
  4. Odota ohjeistusta tai lähetä esine suoraan Museovirastoon Ilpparin tietojen kanssa. Kirjaa lähetyksen mukaan Ilpparissa näkyvä ilmoituksen numero (esim. ILM10052) sekä löydön numero (esim. LÖY300056). Lähetä paketti osoitteella Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki. Sinun ei tarvitse itse maksaa postikuluja, kun ilmoitat postiin, että kysymys on asiakaspalautuksesta. Museoviraston asiakaspalautussopimuksen tunnus on 610146 (sitä voidaan kysyä postissa).

HUOM! Lunastusten käsittelyssä on viivettä suuren ilmoitusmäärän vuoksi.

Museovirasto voi lunastaa löydön tai siirtää lunastusoikeuden jollekin muulle museolle. Jalometallia olevista esineistä lunastussumma on vähintään jalometallin arvo 25 %:lla korotettuna. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Asia tulee vireille, kun esine diarioidaan eli se saa päänumeron.

Lunastusten käsittelyssä on viivettä. Tällä hetkellä lunastusten käsittelyaika on noin 3 vuotta.

Tunnetusta muinaisjäännöksestä peräisin olevat löydöt kuuluvat korvauksetta valtiolle. Jos löytäjä haluaa lahjoittaa löydön Kansallismuseon kokoelmiin, hän saa tästä kunniakirjan.