Löytöjen luettelointi

Kaikki arkeologiset löydöt, sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan, on vuodesta 2011 alkaen liitetty arkeologisiin kokoelmiin lukuun ottamatta vedenalaislöytöjä, joita hallinnoi Merimuseo. (Poikkeuksena Turun yliopiston tekemien kaivausten löydöt sekä Turun kaupunkikaivauslöydöt.)

KM-päänumero annetaan arkeologisten kokoelmien esinediaarista ja sen voi pyytää sähköpostitse ark.kokoelmat@museovirasto.fi. Samalle päänumerolle saa luetteloida vain yhden kohteen löytöjä. Maa-, puu- ja ajoitusnäytteet eivät saa KM-numeroa (poikkeuksena esihistoriallisten kaivausten ajoitusnäytteet). Niistä voi tehdä erillisen listan kaivauskertomukseen. Näytteet pitäisi pyrkiä analysoimaan mahdollisimman pian kaivauksen päätyttyä.

Arkeologiset kokoelmat on ottanut käyttöön Apurin, joka on tarkoitettu kaikille toimijoille löytöjen luettelointia varten. Apurin käyttö on kaikille maksutonta. Ennen luettelointioikeuksien myöntämistä luetteloijan täytyy olla rekisteröitynyt Museoverkkoon. Museoverkkotunnuksia voi pyytää osoitteesta paikkatieto@museovirasto.fi. Apurin käyttöoikeudet ovat päänumerokohtaisia, ja luettelointioikeuksia voi pyytää kokoelmien sähköpostin kautta (ark.kokoelmat@museovirasto.fi), esimerkiksi samalla kun pyytää KM-numeroa. Oikeuksia voi hakea myös useammalle henkilölle. Tarkemmat ohjeet järjestelmän käyttöön on tulossa syksyllä, mutta Apurin voi ottaa käyttöön jo heti. Tavoitteena on, että kaikki löytötiedot saataisiin suoraan sähköisessä muodossa.

Jos löydöt luetteloidaan Apurilla, ei paperista löytöluetteloa tarvitse enää toimittaa kokoelmiin.

Löytökokonaisuuden kaikki perustiedot kirjoitetaan löytöluettelon alkuun ennen löytöjen kuvausosaa. Perustiedoista tulee käydä ilmi ainakin:

 1. KM-päänumero ja löytöjen diariointipäivämäärä
 2. kunta ja kohdetiedot sekä muinaisjäännösrekisteritunnus, mikäli sellainen on.
 3. kohteen tyyppi ja ajoitus, jos on tiedossa
 4. löytöajankohta tai kenttätyöaika
 5. maininta löytäjästä tai esim. kaivaustenjohtajan nimi. Mikäli löytäjä on yksityishenkilö, hänen henkilötietoja (esim. löytäjän nimi, osoite) ei kannata laittaa löytöluetteloon. Luettelossa riittää maininta, että löytäjä on yksityishenkilö.
 6. löytöpaikan koordinaatit, joiden yhteydessä on mainittava, mihin ne viittaavat (tutkimusalue, löytökohta, muinaisjäännöksen keskipiste). Mikäli löytötiedot puuttuvat, se on mainittava luettelossa.
 7. Löytämistilanne (esim. kaivaus) ja löydön sijainti maakerroksessa
 8. Muut havainnot ja tiedot aiemmista löydöistä
 9. Löytöjen luetteloijan nimi (suku- ja etunimi, ei käytetä esim. lyhenteitä)

Yksityishenkilöiden henkilötietoja (esim. löytäjä, maanomistaja) ei suositella laitettavaksi löytöluetteloon. Tarvittavat tiedot esineen löytäjästä käyvät yleensä ilmi muista löytöön liittyvistä asiakirjoista, kuten verifikaateista tai lunastuspäätöksistä. Mikäli löytöön ei liity muita asiakirjoja kuin löytöluettelo, voidaan löytäjän tiedot näissä poikkeustapauksissa merkitä luetteloon. On huomattava, että löytöluetteloa ei voida tällöin avata verkkosivuille tietosuojasyistä.

Kaivauslöydöt luetteloidaan koordinaatiston, yksikön, rakenteen tmv. mukaisessa järjestyksessä. Talteenottoyksikön, esim. kaivausruudun sisällä luettelointi tehdään aina samassa järjestyksessä löytöryhmittäin. Esim.

 • saviastian reuna-, pohja- ja kylkipalat
 • kiviesineet ja niiden katkelmat
 • kivilaji-iskokset
 • piiesineet ja niiden katkelmat
 • pii-iskokset
 • kvartsiesineet
 • kvartsi-iskokset
 • palanut luu
 • näytteet: esim. hiilinäytteet (HUOM! maanäytteitä ei luetteloida)

tai

  • hopeaesineet ja niiden katkelmat
  • pronssiesineet ja niiden katkelmat
  • rautaesineet ja niiden katkelmat
  • helmet
  • saviastian reuna-, pohja- ja kylkipalat
  • saviesineet
  • luuesineet
  • hampaat
  • palanut luu
  • savitiiviste
  • palanut savi
  • kuona
  • pii
  • kvartsi

  Kuvauksen oleellisia osia ovat mm. löydön valmistusmateriaali, muoto, hionta, poikkileikkaukset, koristelu ja pintakäsittely. Keramiikasta voidaan erotella reuna-, kylki- ja pohjapalat. Kappalemäärä ja paino ilmoitetaan nimen jälkeen. Mitat ilmoitetaan millimetreinä, yleensä pituus, leveys ja paksuus tai pyöreistä esineistä halkaisija(t) ja tarvittaessa muitakin mittoja.

  Luetteloon voidaan liittää esineistä valokuva tai piirros.

  Löytöluettelo toimitetaan arkeologisiin kokoelmiin sekä sähköisenä versiona mieluiten excel- tai access-muodossa että paperimuodossa irtolehdille tulostettuna A4-koossa, ymmärrettävässä ja helposti luettavassa muodossa. Sähköisen version maksimikoko on 50 Mt. Paperitulostuksessa on käytettävä arkistokelpoisia materiaaleja. Löytöluettelon tulee noudattaa sisällöltään ja rakenteeltaan arkeologisia laatuohjeita sekä arkeologisten kokoelmien ohjeita.

  Arkeologisia löytöjä luetteloiville toimijoille lähetetyssä kyselyssä mainittu esimerkkitaulukko.

  Taulukko on otos viestissä mainitusta Luettelointisovelluksesta, joka on poistumassa käytöstä.