Ote kansatieteellisestä keräelmästä

Kansatieteen aineistot

Kansatieteen muistitietoaineistot ovat käyttöluvan alaisia tietosuojasyistä, ja niiden tutkiminen tapahtuu kansatieteen tutkijapaikoilla. Muut kansatieteen aineistot kuten käsikirjoitukset tilataan tutkijasaliin aineistotilauslomakkeilla. Aineistotilaukset ja käyttölupahakemukset tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vierailuajankohtaa. Asiakirjojen mahdollisesta kopioinnista tai kuvaamisesta on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa. Aineistojen käytössä on otettava huomioon julkisuuslain, tekijänoikeus- ja tietosuojalain sekä EU:n tietosuoja-asetuksen säädökset.

Kansatieteellisen aineiston perusosan muodostaa organisaatiomme tuottama ja keräämä muistitietoaineisto eri puolilta Suomea. Painopisteenä on ollut aineellinen kansankulttuuri erityisesti maaseudulta, myöhemmin on siirrytty dokumentoimaan lähimenneisyyden ja nykyajan ilmiöitä.

Kansatieteellisten kyselyiden vastausaineistoa on arkistossa pääosin vuodesta 1956 alkaen. Kyselyvastaukset on järjestetty aihepiireittäin ja niiden sisällä paikkakunnittain.

Kyselyiden aihepiirit

Seurasaari-lehdessä (1957-1974) ja Museoviraston kyselylehdessä (1975-1996) julkaistujen kyselyiden aihepiireihin voi tutustua tämän luettelon avulla. Uudemmat kyselyt ovat usein liittyneet Kansallismuseon näyttelyihin. Uudempia kyselyitä on tehty mm. seuraavista aiheista:

 • Kuinka pukeudun
 • Mikä liikuntapaikka on sinulle tärkein? (2012)
 • Seurasaari muistoissani (2011)
 • Nukkekotikysely (2010-2012)
 • Ikonit, ihmiset ja sota (2010)
 • Leikit ja leikkikalut (kysely erikseen lapsille ja aikuisille) (2003)
 • Koulun joulujuhla (2003)

Hakemistoja verkossa:

Kansatieteelliset kyselyt (1956-1996)

Yksittäisiä vanhempia kyselyitä on luetteloitu Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan

Kansatieteelliset käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi kenttätyöaineistoja, ylioppilasosakuntien keräelmiä, kansatieteellisiä opinnäytetöitä, vuosina 1900–1945 laadittujen kyselyiden vastauksia, suomalais-ugrilaisia kansoja koskevaa aineistoa ja työväenkulttuuriin liittyvää kenttätyöaineistoa.

Kansatieteellisen käsikirjoitusaineistosta on tehty julkaisumuotoinen luettelo vuonna 1959 ja se sisältää tiedot ennen vuotta 1957 saapuneista käsikirjoituksista. Tämän jälkeen saapuneet aineistot on ryhmitelty seuraavasti:

 • Kotiseuturetket, virkamatkat ja muistelmat
 • Maakuntien ja koko Suomen keräelmät
 • Opinnäytetyöt
 • Saamelaisten, itämerensuomalaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen keräelmät

Käsikirjoitusaineistojen metatietoja ja digitoituja asiakirjoja voi selailla Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokannassa kansatieteen osiossa palveluikkunan kautta. Luettelointitiedoissa voi olla joitakin puutteita.

Hakemistoja verkossa:

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit

Opinnäytetyöt