Myönnetyt avustukset

Myönnetyt yleisavustukset kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan