Kansallispukujen tuuletuspaiva
Kansallispukujen tuuletuspäivä Seurasaaren ulkomuseossa kesällä 2022. Kuva: Hannu Lindroos

Yleisavustukset kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2024

Avustuksella vahvistetaan valtakunnallisten tai muiden kansallisesti merkittävien kulttuuriperintöalan yhteisöjen toiminnan edellytyksiä. Avustuksen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa ja kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä.

Museovirasto julistaa haettavaksi yleisavustukset kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2024. Hakuaika alkaa 10.10.2023 kello 9.00 ja päättyy 14.11.2023 kello 15.00.

Avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille tai muille kansallisesti merkittäville kulttuuriperintöalan yhteisöille, joiden toiminta on laajaa ja kulttuuripoliittisesti vaikuttavaa. Avustuksen saajan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille, kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Jos tuki kohdistuu vain tiettyyn toiminnan osa-alueeseen, avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena. Tällöin hakemukseen tulee sisältyä tämän osa-alueen toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja kirjanpidossa toiminnalla tulee olla erillinen kustannuspaikka. Selvitykseen liitettävällä kustannuspaikkaraportilla todennetaan, että avustus on käytetty kyseiseen toiminnan osa-alueeseen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalla on selvittämättä samaan tarkoitukseen myönnettyjä avustuksia, joiden selvityspäivämäärä on umpeutunut.

Tarkemmat hakukohtaiset ohjeet ja avustusehdot löytyvät alla olevista linkeistä.

Hakukohtaiset ohjeet

Yleisavustuksen vakioehdot

Myönnetyt avustukset

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kaikki Katso-palvelua käyttäneet voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Ohjeita verkkoasiointiin ja asiointipalveluun kirjautuminen

Lisätietoja avustuksesta antavat:
Erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, p. 0295 33 6385
Erikoisasiantuntija Anna Koivusalo, p. 0295 33 6178
etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Avustus on siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä Museoviraston jaettavaksi vuonna 2023.

Uudistettu työnjako taide- ja kulttuurialan yhteisöjä koskevassa valtionavustustoiminnassa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö