Nuorten ilmastolakko 15.3.2019. Suomen kansallismuseo ja Museoviraston Kuvakokoelmat dokumentoivat  ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua vuonna 2019.. Kuvaaja: Kerttuli Hoppa, Kansallismuseo

Ratkaisuriihi - Museoiden erityisavustus 2019

Haemme museoalalta uusia avauksia ja merkityksellisiä tekoja paremman arjen ja tulevaisuuden eteen. Avustuksilla tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät kulttuuriperinnön, elämänlaadun, identiteetin ja kestävän kehityksen välisen yhteyden vahvistamista yhteiskunnassa. Erityisavustusta voivat hakea päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot.

Toivomme museoilta kantaaottavia, vaikuttavia tekoja ja aktiivista roolia yhteiskunnallisen keskustelun moottorina. Tavoitteena on edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Erityisesti suositaan hankkeita, joihin sisältyy uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä ja jotka sisältävät suunnitelman pysyvästä toimintamuodosta. Yhteishankkeissa kumppanit voivat olla museoalalta ja/tai sen ulkopuolelta. Avustusta voidaan käyttää vuosina 2019 ja 2020. Hankkeiden on suositeltavaa kytkeytyä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Museovirasto julistaa haettavaksi erityisavustuksen ammatillisten museoiden hankkeisiin. Haku alkaa 5.8.2019 klo 9.00 ja päättyy 20.9.2019 kello 15.00.

Avustuksen hakuaikaa on jatkettu aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta (9.9.2019 klo 15.00). Aiemmin ilmoitetun hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Erityisavustusta voidaan myöntää joko yhdelle tai useammalle hankkeelle. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Jaettava avustusmääräraha on noin 100 000 euroa.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijamuseon edustaja sitoutuu esittelemään hankeideansa eri alojen asiantuntijoista muodostetulle valitsijaraadille Museoalan Teemapäivien ohjelmanumerossa 5.11.2019 Helsingissä. Päätös avustuksesta tehdään hanke-esittelyn ja hakemuksen perusteella.

Ohjeet
Ehtoja ja määräyksiä

Hakeminen

Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lopullisesta päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeita verkkoasiointiin

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten yhteisöllä pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Verohallinnon Katso-palvelusta.

Kirjautuminen asiointiliittymään

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

Yhteydenotot erityiskysymyksissä:

erikoisasiantuntijat Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385
ja Marianne Koski, puh. 0295 33 6006
etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Tätä sivua on päivitetty 9.9.2019 (hakuajan jatkaminen 20.9.2019 klo 15.00 saakka).