Liitelomakkeet

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset 2021.

Avustushakemuksen liitteet

Ladattavat liitelomakkeet on tarkoitettu niiden asiakkaiden käyttöön, jotka eivät käytä sähköistä asiointia. Näitä lomakkeita voit käyttää vapaamuotoisen hakemuksen tekemisessä.

Myönnetyn avustuksen käyttöselvityksen liite

Museovirasto maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit ja valvoja on ne hyväksynyt. Avustuksen käytöstä tehdään selvitys, joka tulee toimittaa Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvityksen lisäksi tulee tehdä maksatuspyyntö.

Jos avustuksen saaja on hakenut avustusta asiointipalvelussa, tehdään myös selvitys avustuksen käytöstä ja lisäksi maksatuspyyntö asiointipalvelussa. Selvityksen ja maksatuspyynnön voi lähettää samalla kertaa. Avustusta ei voi pyytää maksatukseen ilman, että on toimittanut avustuksen käyttöä koskevan selvityksen.

Vapaamuotoisen paperihakemuksen jättäneet avustuksensaajat voivat ladata selvityslomakkeen alla olevasta linkistä: