Avustusten päämäärä ja tavoitteet - Museovirasto Avustusten päämäärä ja tavoitteet
Tietoa Ja Taitoa

Avustusten päämäärä ja tavoitteet

Avustusten päämäärä on varmistaa arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö sekä niihin liittyvän tietotaidon säilyminen tuleville sukupolville.

Kohteita hyödynnetään monimuotoisena, yhteisenä ja arvokkaana voimavarana silloin, kun hoito ja käyttö on osallistavaa ja tasa-arvoista, ymmärrystä ja osaamista ylläpitävää, tietoa lisäävää, yhteisöllistä, ja ottaa lisäksi huomioon vastuullisen kuluttamisen sekä kestävää talouskasvun tavoitteet.

Päämäärän saavuttamiseksi asetuissa tavoitteissa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan sekä Museoviraston omalle avustustoiminnalleen asettamat kestävän kehityksen tavoitteet.

Avustuksista päätettäessä katsotaan eduksi, jos

  • hoito ja käyttö perustuu liikenteen kulttuuriperinnön kansainvälisissä peruskirjoissa (raideliikenne: Riian peruskirja, vesiliikenne: Barcelonan peruskirja ja maantieliikenne: Torinon peruskirja) esitettyihin periaatteisiin, ohjeisiin ja suosituksiin
  • hoito ja käyttö tuottaa tallennettua tietoa, jolla varmistetaan työalan ymmärryksen ja osaamisen säilyminen tuleville sukupolville.
  • hoitoon ja käyttöön liittyvää tietoa jaetaan avoimesti ja monipuolisesti.
  • hoito ja käyttö on aktiivista, yhteisöllistä, tasa-arvoista ja osallistavaa.
  • hoidossa ja käytössä huomioidaan ympäristökuormitusta vähentävät ratkaisut.
  • hoito ja käyttö työllistää suoraan tai välillisesti työalan erikoisosaajia.
  • hoito ja käyttö vaikuttaa liikenteen kulttuuriympäristöjen säilymiseen.
  • hoito ja käyttö luo, ylläpitää tai kehittää kestävää kulttuurimatkailutoimintaa.