Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointiliittymässä.

Ennen vuotta 2018 myönnettyjen innovatiivisten hankkeiden avustusten tiliselvityslomakkeen voit ladata tästä: Tiliselvityslomake

Ohje avustuksen selvittämiseen (vuonna 2019 myönnetyt avustukset)
Ohje avustuksen selvittämiseen (vuonna 2018 myönnetyt avustukset)
Ohje avustuksen selvittämiseen (ennen vuotta 2018 myönnetyt avustukset)

Allekirjoitettu selvityslomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@museovirasto.fi
tai
postitse osoitteeseen:
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: museoavustus@museovirasto.fi