Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin - Museovirasto Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin
W6 A7647 4 MP
Näyttely Nick Ervinck - GNI-RImay2021 Hämeen linnassa. Kuva: Tommi Mattila

Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus hänen taidenäyttelyä varten tekemästään työstä. Sillä korvataan näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ.

Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Avustuksilla tuetaan taiteilijoiden ja museoiden oikeuksien ja velvollisuuksien selkiyttämistä. Samalla pyritään yhdenmukaistamaan, edistämään ja vakiinnuttamaan alan hyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

Haku on päättynyt 14.6.2022.

Avustusta voi hakea visuaalisen alan taiteilijalle tai taiteilijoille maksettavaan yksityis- tai ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioon. Avustuksista päätettäessä etusijalla ovat vuoden 2022 aikana toteutettavat näyttelyt, myös ennen hakuaikaa päättyneet. Jos määrärahaa riittää, voidaan avustuksia lisäksi myöntää 1.1.−30.6.2023 alkaviin näyttelyihin.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi näyttelypalkkion kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalle aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä tai jos hakijalla on selvittämättä näyttelypalkkioihin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Ohjeet

Ehdot

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kaikki Katso-palvelua käyttäneet voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Ohjeita verkkoasiointiin ja asiointipalveluun kirjautuminen

Lisätietoja avustuksesta antaa Anna Koivusalo, p. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.