Tarkistuslista avustuksen hakijalle

Tarkista nämä asiat ennen kuin haet avustusta. Lisätietoa jokaisesta kohdasta saat hakuohjeista ja avustusehdoista.

  1. Hakijan tulee olla ammatillinen museo tai hakuohjeissa tarkoitettu voittoa tavoittelematon taidenäyttelytoimintaa harjoittava toimija.
  2. Näyttelyn taiteilijan tulee olla hakuohjeissa tarkoitettu ammattikuvataiteilija.
  3. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan näyttelypalkkion maksamiseen ammattikuvataiteilijalle, jonka teoksia on esillä taidenäyttelyssä. Avustusta ei myönnetä muihin tarkoituksiin.
  1. Täytä sähköinen hakemus asiointijärjestelmässä. (Jos et voi hakea sähköisesti, tarkista vapaamuotoiseen hakemukseen vaadittavat asiat.)
  2. Lisää vaadittavat liitteet.
  1. Tarkista avustuspäätöksessä mainitut avustuksen ehdot.
  2. Tee taiteilijan kanssa kirjallinen sopimus näyttelyn osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä näyttelypalkkion suuruudesta ja maksamisesta.
  3. Koko avustussumma sekä omavastuuosuus tulee käyttää palkkion maksamiseen taiteilijalle. (Omavastuuosuus voi sisältää työnantajan sivukulut palkasta tai arvonlisäverollisen laskun alvin, jos hakija on alv-velvollinen.)
  4. Näyttelyn pitämisen jälkeen tee avustuksen käytöstä selvitys sähköisen asioinnin kautta viimeistään avustuspäätöksessä mainittuna päivänä.

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin ja avustusehtoihin ennen avustuksen hakemista.