Museotilastokortti. Kuvaaja: Riku Ounaslehto.
Suomen ammatillisissa museoissa vierailtiin yli 7,6 miljoonaa kertaa vuonna 2019. Kuvitus: Riku Ounaslehto.

Uudet Tilastokortit kuvittavat museoiden vuotta 2019

,

Suomen ammatillisissa museoissa vierailtiin yli 7,6 miljoonaa kertaa (v. 2018: 7,1 milj.), museotoiminnan kokonaismenot olivat yhteensä noin 265 miljoonaa euroa (v. 2018: 250 milj. euroa), uusia näyttelyitä avattiin yli 1000 ja museoiden kokoelmiin sisältyi vuoden 2019 lopussa yhteensä noin 45,9 miljoonaa objektia (v. 2018: 45,4 milj.). Nämä ja monet muut faktat museoiden vuodesta 2019 selviävät Museoviraston Museotilasto-verkkopalvelussa julkaisemista Tilastokorteista.

Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2019 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tilastoluvuista on koottu englanninkielinen tiivistelmä. Tilastokorttien kuvituksesta ja taitosta vastasi Riku Ounaslehto.

Vuoden 2019 Tilastokortit

  • Tilastokortti 1/2019: Suomen museot 2019
  • Tilastokortti 2/2019: Museokäynnit vuonna 2019
  • Tilastokortti 3/2019: Museoiden talous 2019
  • Tilastokortti 4/2019: Museoiden henkilökunta 2019
  • Tilastokortti 5/2019: Museoiden yleisöpalvelut 2019
  • Tilastokortti 6/2019: Museoiden kokoelmat 2019
  • Statistics card 7/2019: Finnish museums 2019: Facts and Figures

Kaikki tilastokortit Museotilastot.fi-verkkosivuilla

Vuoden 2019 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2018 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2019.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin, ja sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2019 tilastokysely lähetettiin 153 museolle, joista kaikki vastasivat kyselyyn ainakin osittain.

Lisätietoja

erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi

Tiedote vuoden 2019 Museotilastojen julkaisemisesta 16.6.2020

Museotilasto-verkkopalvelu